fbpx

News & Events

Få stöd i er kreativa marknadsdialog för innovationsupphandling


Vi vill uppmuntra och stötta offentliga verksamheter i upphandlingen av fler innovativa lösningar som bidrar till samhällsutveckling och uppfyller medborgarnas behov och förväntningar. Därför har Openlab utvecklat Kreativ Marknadsdialog.

Varje år upphandlar offentlig sektor tjänster och produkter för omkring 700 miljarder kronor. Innovationsupphandling öppnar upp för nya och nytänkande lösningar, som kanske ännu inte nått marknaden eller är nya för verksamheten, och ger möjligheter att flytta marknaden mot mer hållbara och innovativa produkter och tjänster.

Kreativ Marknadsdialog är en process i sex steg utvecklad av Openlab i syfte att stärka förarbetet inför en innovationsupphandling. I processen bjuds olika relevanta aktörer in för att samskapa insikter om vad som behöver ingå i upphandlingen, vilka krav som bör ställas och vilka behov som finns etc.

Till skillnad från en traditionell marknadsdialog, som baserar sig på kvalitativ data och enskilda dialoger med leverantörer kring existerande utbud, bygger Kreativ marknadsdialog på kvalitativ data om användarens upplevelser, ett gemensamt lärande mellan leverantörer och personal samt förslag på möjliga framtida lösningar.

Med rätt förutsättningar kan offentliga verksamheter använda innovation som ett strategiskt verktyg för att nå sina mål och samtidigt bidra till samhällsnytta. / Upphandlingsmyndigheten

Ibland kan de mål och beslut som fattas för verksamheten inte uppfyllas genom existerande utbud hos dagens aktörer. Offentliga upphandlingar ger en möjlighet att utmana och flytta marknaden. Exempelvis kan en större upphandling ge nya incitament till leverantörer att ställa om till mer hållbara lösningar i enighet med verksamhetsmål och agenda 2030.

De sex stegen i kreativ marknadsdialog:
1. Identifiera behov av att upphandla något innovativt
2. Ta hjälp av en innovationsledare
3. Analysera behov och bevaka omvärlden
4. Planera kreativt dialogmöte
5. Genomför kreativt dialogmöte
6. Sammanställ insikter och ta nästa steg

Lär dig mer om kreativ marknadsdialog

Kreativ marknadsdialog, kort version (28 min):

Webbinarium med Openlab om kreativ marknadsdialog, 6 okt 2021.

Kreativ marknadsdialog, lång version (1 h):

Webbinarium med Openlab och Savvy design om Kreativ marknadsdialog, 4 dec 2020.

Ladda ner vårt material om Kreativ marknadsdialog (pdf).

Information från Upphandlingsmyndigheten: Innovation i upphandling

UTLYSNING FRÅN VINNOVA, CHECKAR FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING 2022, GRÖN OMSTÄLLNING

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova utlyser checkar för upphandlande organisationer med behov av extern kompetens vid en innovationsupphandling för grön omställning. Läs mer om utlysningen Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning och anlita oss gärna!

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

Kontakta Openlab om du vill veta mer om hur vi kan stötta er verksamhet i hela processen eller i något av stegen.

Kreativ marknadsdialog är en metod utvecklad av Openlab inom ramen för projektet Frontrunners for sustainable innovation, med stöd från EU. Partners i projektet är Openlab, KTH, Kista Science City och Södertälje Science Park. Metoden har paketerats i samverkan med Savvy Design Collaborative.I slutet av 2022 presenterades en artikel som beskriver Openlabs arbete med utmaningsdriven utbildning på en av världens största internationella…

Original challenge: How might we create senior residences with age-friendly environments & good mobility solutions that encourage physical activity, social…

Original challenge: How can we ensure that our patients feel safe and prepared before their examination? How might we ensure…

Är du 65 år eller äldre? Vill du bidra till våra masterstudenters viktiga arbete att förse Stockholms stad och Micasa…

Today we had the privilege of listening to our master’s course students inspiring halftime concept presentations. For the presentation each…