fbpx

News & Events

Nu startar Idésam 2022


Idag drar årets omgång av Openlabs idéutvecklingsprogram – Idésam för forskare och lärare vid Stockholms Universitet och Södertörns högskola igång. Programmet erbjuder stöd för att lösa samhällsutmaningar och utveckla sociala innovationer.

Deltagarna i programmet kommer utgå från en vald utmaning och idé och lära sig att använda design thinking-metodiken i sina projekt för att arbeta utmaningsdrivet, användarcentrerat och experimenterande.

Programmet uppmuntrar deltagarna att lära nytt och ompröva sina idéer, utbyta erfarenheter och inspireras av andra. Idéerna som deltagarna tar med sig in i programmet kommer att utvecklas genom flera iterationer och tester mot målgrupper och andra intressenter.

Årets deltagare kommer att arbeta med följande utmaningar under hösten:

  • Öka kompetens och samverkan mellan relevanta samhällsaktörer i ett brottsbekämpande syfte.
  • Utveckla den matematikdidaktiska kompetensen hos matematiklärare samt blivande matematiklärare så att fler elever ska kunna lämna grundskolan med fullständiga betyg.
  • Utveckla ett effektivt och lättanvänt digitalt redskap som underlättar användandet av den kvalitativa forskningsmetoden.
  • Stötta inkludering av barn & ungdomar och bredda samtalet i kontakt med socialtjänsten.
  • Öka studenters användning av effektiva studietekniker.

Vi ser fram emot att följa deltagarnas process och lyssna på deras slutprestationer den 9 december!

Illustration: Adrian FaberÄr du 65 år eller äldre? Vill du bidra till våra masterstudenters viktiga arbete att förse Stockholms stad och Micasa…

Today we had the privilege of listening to our master’s course students inspiring halftime concept presentations. For the presentation each…

Idag drar årets omgång av Openlabs idéutvecklingsprogram – Idésam för forskare och lärare vid Stockholms Universitet och Södertörns högskola igång….

After receiving a variety of critical societal challenges from our partners throughout the city and region of Stockholm we have…