Vårdombud & vårdagram (Swe)

Videon illustrerar hur koncepten Vårdombud och Vårdagram kan ta sig uttryck i en autentisk miljö