Hur kan vi skapa ett maritimt kluster i Stockholm-Mälarregionen?

nxkqgpxbvavkoub7zr5kh82u0.jpeg

Goda kontakter mellan offentliga aktörer, akademi och näringsidkare gynnar både enskilda och det offentliga. Det behövs ett helhetsgrepp om resursen vatten. Den insikten delas mellan näringsidkare som fiskar, varvsindustrin och trafikplanerare som har tillsyn över regionens kajer.

Hur kan Stockholm-Mälarregionen bli bättre på att koppla samman intressenter inom den maritima sektorn?

Dela med dig av dina idéer och goda exempel!

Powered by WPeMatico