fbpx

Innovation support

Openlabs innovationsstöd ges i form av workshop- och processledning, kreativ marknadsdialog för innovationsupphandling samt samverkansytor.

Openlabs innovationsstöd

Openlab erbjuder stöd i er innovations- och utvecklingsprocess i form av workshopfacilitering i behovsdriven innovation, kreativ marknadsdialog för innovation i offentlig upphandling samt ytor för samverkan, möten och workshops.Workshopfacilitering i behovsdriven innovation

Genom design thinking och designmetodik hjälper vi er att identifiera aktörer och behov kopplade till er utmaning, utveckla idéer på hur det fortsatta innovationsarbetet kan se ut, och vilka steg som behöver tas för att komma vidare i processen.

Formatet är en eller flera workshops utformade av Openlab i dialog med uppdragsgivaren/behovsägaren där deltagarna leds genom praktiska övningar baserat på Openlabs metodik.

Upplägget utgår från design thinking metodiken och anpassas efter den utmaning ni vill ha hjälp med. Vi använder oss av olika  designmallar, övningar och verktyg som ni behåller efter avslutad workshop/workshopserie. Beroende på hur långt ni vill komma i processen och de behov som finns genomförs med fördel en serie sammanhängande workshops – behovsinventering, idégenereing och genomförande.

 


FÖRSTÅ
 – Modul A

Detta steg besvarar frågan “Varför?”. Fokus ligger på att undersöka för att förstå vilka behov som finns kopplade till den aktuella utmaningen, och att skapa insikter som leder den fortsatta processen.

 

FÖRSTÅ är relevant när ni behöver:

• Identifiera användare/målgrupper och tydliggöra vilka som påverkas av en utmaning.

• Kartlägga relevanta aktörer för att lösa en utmaning.

• Tydliggöra utmaningens relevans och skapa samsyn kring mål och syfte.

• Identifiera kunskapsluckor samt hinder för potentiella lösningar.

• Definiera fokusområden och forskningsområden med utvecklingspotential.

SKAPA – Modul B

Här söker vi svar på frågan “Hur?“. Tillsammans utvecklar ni förslag på lösningar på er utmaning utifrån definierade behov.

SKAPA är relevant när ni behöver:

• Arbeta fram förslag på lösningar utifrån fördefinierade behov.

• Involvera brukarna för att utveckla och samskapa förslag på lösningar.

• Samverka med andra aktörer för att ta fram nya idéer.


IMPLEMENTERA
 – Modul C

Fasen fokuserar på frågan “Vad?” Här utarbetas en konkret handlingsplan för vad som behöver göras för att ta förslag vidare. Målet är att identifiera och visualisera vad som behövs för att ta nästa steg för att implementera idéer.

IMPLEMENTERA är relevant när ni behöver:

• Specificera ett fortsatt upplägg, roller och tidsplan för att vidareutveckla eller implementera idéer.

• Arbeta fram en konkret handlingsplan för hur man tar utmaningen vidare.

• Tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna.

• Planera för en eventuell upphandling utifrån framarbetade lösningsförslag.

Skicka en förfrågan om innovationsstöd

Formatet för en workshop är i regel 3 timmar, online, med 15-20 deltagare, ledd av en innovationsledare eller coach från Openlab och en teknisk support from Openlab.

Kreativ marknadsdialog

Kreativ Marknadsdialog är en process i sex steg utvecklad av Openlab i syfte att stärka förarbetet inför en innovationsupphandling. I processen bjuds olika relevanta aktörer in för att samskapa insikter om vad som behöver ingå i upphandlingen, vilka krav som bör ställas och vilka behov som finns etc.

Kreativ markandsdialog involverar olika aktörer för att få in mer innovation i offentlig sektor.

Skicka en förfrågan om kreativ marknadsdialog

Kreativ marknadsdialog är relevant när ni: 

• Behöver identifiera och precisera era behov om vad som behöver upphandlas.

• Ser nyttan med att upphandla en vara eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.

• Skall genomföra en upphandling men behöver tydliggöra hur du formulerar kriterierna för upphandlingen.

• Vill nå ut till  andra leverantörer än de gängse vid en upphandling.

• Vill låta marknaden komma med förslag på lösningar som ni inte tänkt på.

• Vill uppmuntra  leverantörer att  samarbeta inför en upphandling.

• Vill ha in expertkunskap om hur ni kan  upphandla produkter/tjänster som möter användarnas och verksamhetens behov.

Material, kreativ marknadsdialog

Webbinarium
Pdf, kreativ marknadsdialog
Mer information

Samverkansytor

Openlabs lokaler är öppna för utvecklings- innovations- och samverkansprojekt som söker en kreativ miljö för att mötas och samskapa tillsammans med projektkollegorna.

Våra samverkansytor på Valhallavägen 79 i centrala Stockholm erbjuds till projekt där Stockholms stad eller Region Stockholm är behovsägare. Vi erbjuder ett begränsat antal kostnadsfria platser (upp till 6 månader, tecknas tre månader i taget) – ange i formuläret om du är intresserad av en kostnadsfri plats.

Samverkansytor är relevant när ni:
• Behöver utrymme och lokaler för möten eller workshops.

• Vill mötas på en neutral och centralt belägen plats.

• Vill ha en kreativ atmosfär präglad av innovation, designtänkande och samhällsförbättring.

Our Facilities

Openlabs lokaler vid Tekniska högskolan

Vad kan vi hjälpa dig med?

Skicka en förfrågan om innovationsstöd så hör vi av oss!

Fields marked with an * are required

Innovationsstödet erbjuds till Openlabs partners och till dem knutna aktörer. Ange den organisation som är huvudsaklig projekt-/behovsägare för uppdraget.