Innovationsledning & stöd

Behöver ni hjälp med innovationsledning, idéutveckling, behovsanalys och utmaningsdriven innovation för att skapa nya eller förbättra befintliga tjänster, produkter eller processer? Openlab stödjer utvecklingen av nya arbetssätt, innovativt tänkande och samarbete mellan våra partners och andra aktörer. Våra innovationsledare vägleder processen att formulera behov, omformulera utmaningar och forma lösningar som gynnar samhället och driver hållbarhet.

Vårt erbjudande

Anlita Openlab för allt ifrån enstaka workshops till längre innovationsprocesser och förändringsprojekt. 

Vi hjälper er gärna att hitta och formulera era utmaningar, kartlägga organisations- eller användarbehov, identifiera intressenter, utforma och testa idéer, planera implementering eller något annat ni behöver.

Våra processer följer ett utmaningsdrivet människocentrerat tillvägagångssätt som hjälper er att nå era uppsatta mål och utveckla konkreta lösningar. Hos Openlab lägger vi också stor vikt vid ert interna lärande för att uppnå långsiktig organisationsutveckling och social påverkan.

Workshopfacilitering och processledning i behovsdriven innovation

Genom design thinking och designmetodik hjälper vi er att identifiera aktörer och behov kopplade till er utmaning, utveckla idéer på hur det fortsatta innovationsarbetet kan se ut, och vilka steg som behöver tas för att komma vidare i processen.

Formatet är en eller flera workshops utformade av Openlab i dialog med uppdragsgivaren eller behovsägaren där deltagarna leds genom praktiska övningar baserat på Openlabs metodik.

Upplägget utgår från design thinking metodiken och anpassas efter den utmaning ni vill ha hjälp med. Bli guidade genom hela innovationsresan eller fokusera på specifika faser såsom behovsinventering, idégenereing eller genomförande.

Vi använder oss av olika  designmallar, övningar och verktyg som ni får med er efter avslutad workshop eller process. Openlab har stor erfarenhet av workshops och samarbete såväl på plats som digitalt.

Vi kan exempelvis hjälpa er att:

 • Förstå och formulera er utmaning tydligt och konkret
 • Identifiera användare/målgrupper och tydliggöra intressenter.
 • Tydliggöra utmaningens relevans och skapa samsyn kring mål och syfte.
 • Upptäcka kunskapsluckor och hinder för potentiella lösningar.
 • Utveckla förslag på lösningar utifrån insikter och behov.
 • Samverka och samskapa med användare eller andra aktörer.
 • Arbeta fram en plan för att vidareutveckla eller implementera idéer.
 • Planera för en eventuell upphandling utifrån framarbetade lösningsförslag.

Låna lokaler i Stockholm

Samverkansytor hos Openlab

Openlabs lokaler är öppna för utvecklings-, innovations- och samverkansprojekt som söker en kreativ miljö för att mötas och samskapa tillsammans med kollegorna.

Våra mötes- och workshoprum på Valhallavägen 79, på KTH campus i centrala Stockholm erbjuds till initiativ där Stockholms stad eller Region Stockholm är behovsägare. 

Att låna Openlabs lokaler är kostnadsfritt. Det vi ber om i utbyte är att få ge en kort presentation av vår verksamhet och erbjudanden i samband med ert möte.
Vid återkommande bokningar gäller särskilda villkor.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Boka lokaler hos Openlab när ni:

 • Behöver utrymme och lokaler för möten eller workshops.
 • Vill mötas på en neutral och centralt belägen plats.
 • Vill ha en kreativ atmosfär präglad av innovation, designtänkande och samhällsförbättring.

Rumsinformation, Samverkansytor, pdf

Våra lokaler

Lokaler i Stockholms för workshops, kreativa möten och innovation

Rymliga samverkansytor för kreativa workshops

En grupp håller ett kreativt möte vid en whiteboard

Lokaler designade för kreativitet och innovation för små och stora grupper

Mötesrum i Stockholm med skärm och blå ineriör.

Flera privata mötesrum

Köket i Openlabs lokaler

Openlabs kök delas med studenter, doktorander och personal

Openlab på KTH campus i Stockholm

Openlabs lokaler vid KTH

Skärmar och whiteboards för digitalt och fysiskt samskapande i Openlab Stockholms lokaler.

Skärmar och whiteboards för digitalt och fysiskt samskapande

Loungeyta i Openlab Stockholms lokaler med pignisbord, soffor.

Tillgång till pingisbord och loungeyta

Hur kan vi hjälpa er?

Organisation
Innovationsstödet erbjuds till Openlabs partners och till dem knutna aktörer. Ange den organisation som är huvudsaklig projekt-/behovsägare för uppdraget.
Vilken typ av innovationsstöd är du intresserad av? Välj en eller flera.