Innovationsledning & stöd

Openlab stödjer utvecklingen av nya arbetssätt, innovativt tänkande och samarbete mellan våra partners och andra aktörer. Vi vägleder processen att formulera behov, omformulera utmaningar och forma lösningar som gynnar samhället och driver hållbarhet.

Vårt erbjudande

Anlita oss gärna för allt ifrån enskilda workshops för att kartlägga organisations- eller användarbehov, identifiera intressenter, utforma och testa idéer eller planera implementering, till längre processer för innovationsupphandling och innovationsprojekt. Våra processer följer ett utmaningsdrivet människocentrerat tillvägagångssätt som hjälper er att nå era uppsatta mål och utveckla konkreta lösningar.
Vi lägger också stor vikt vid ert interna lärande för att uppnå långsiktig organisationsutveckling och social påverkan.

Workshopfacilitering och processledning i behovsdriven innovation

Genom design thinking och designmetodik hjälper vi er att identifiera aktörer och behov kopplade till er utmaning, utveckla idéer på hur det fortsatta innovationsarbetet kan se ut, och vilka steg som behöver tas för att komma vidare i processen.

Formatet är en eller flera workshops utformade av Openlab i dialog med uppdragsgivaren/behovsägaren där deltagarna leds genom praktiska övningar baserat på Openlabs metodik.

Upplägget utgår från design thinking metodiken och anpassas efter den utmaning ni vill ha hjälp med. Bli guidade genom hela innovationsresan eller fokusera på specifika faser såsom behovsinventering, idégenereing eller genomförande.

Vi använder oss av olika  designmallar, övningar och verktyg som ni får med er efter avslutad workshop eller process. Vi har stor erfarenhet av workshops och samarbete såväl på plats som digitalt.

Vi kan exempelvis hjälpa er att:

 • Förstå och formulera er utmaning tydligt och konkret
 • Identifiera användare/målgrupper och tydliggöra intressenter.
 • Tydliggöra utmaningens relevans och skapa samsyn kring mål och syfte.
 • Upptäcka kunskapsluckor och hinder för potentiella lösningar.
 • Utveckla förslag på lösningar utifrån insikter och behov.
 • Samverka och samskapa med användare eller andra aktörer.
 • Arbeta fram en plan för att vidareutveckla eller implementera idéer.
 • Planera för en eventuell upphandling utifrån framarbetade lösningsförslag.

Kreativ marknadsdialog

Kreativ Marknadsdialog är en process i sex steg utvecklad av Openlab i syfte att stärka förarbetet inför en innovationsupphandling. I processen bjuds olika relevanta aktörer in för att samskapa insikter om vad som behöver ingå i upphandlingen, vilka krav som bör ställas och vilka behov som finns etc.

Kreativ marknadsdialog är relevant när ni: 

 • Behöver identifiera och precisera era behov om vad som behöver upphandlas.
 • Ser nyttan med att upphandla en vara eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.
 • Skall genomföra en upphandling men behöver tydliggöra hur du formulerar kriterierna för upphandlingen.
 • Vill nå ut till  andra leverantörer än de gängse vid en upphandling.
 • Vill låta marknaden komma med förslag på lösningar som ni inte tänkt på.
 • Vill uppmuntra  leverantörer att  samarbeta inför en upphandling.
 • Vill ha in expertkunskap om hur ni kan  upphandla produkter/tjänster som möter användarnas och verksamhetens behov.
Kreativ marknadsdialog, en modell för innovation i offentlig upphandling.

Mer om Kreativ marknadsdialog

Samverkansytor

Openlabs lokaler är öppna för utvecklings- innovations- och samverkansprojekt som söker en kreativ miljö för att mötas och samskapa tillsammans med projektkollegorna.

Våra samverkansytor på Valhallavägen 79 i centrala Stockholm erbjuds till projekt där Stockholms stad eller Region Stockholm är behovsägare. Kontakta oss så berättar vi mer.

Samverkansytor är relevant när ni:
 • Behöver utrymme och lokaler för möten eller workshops.
 • Vill mötas på en neutral och centralt belägen plats.
 • Vill ha en kreativ atmosfär präglad av innovation, designtänkande och samhällsförbättring.

Våra lokaler

Openlab sthlm lokaler

Skärmar och whiteboards för digitalt och fysiskt samskapande

Openlab sthlm lokaler

Skärmar och whiteboards för digitalt och fysiskt samskapande

Openlab sthlm lokaler

Flera privata mötesrum

Openlab sthlm kök

Openlabs kök delas med studenter, doktorander och personal

Openlab sthlm lokaler

Openlabs lokaler vid KTH

Openlab sthlm lokaler

Samverkansytor för kreativa workshops

Openlab sthlm lokaler

Tillgång till pingisbord och loungeyta

Hur kan vi hjälpa er?

Organisation
Innovationsstödet erbjuds till Openlabs partners och till dem knutna aktörer. Ange den organisation som är huvudsaklig projekt-/behovsägare för uppdraget.
Vilken typ av innovationsstöd är du intresserad av? Välj en eller flera.