Design thinking-kurser för yrkesverksamma

Openlab erbjuder kurser för yrkesverksamma oavsett yrkesroll, baserat på design thinking-metodik.

Varför lära sig design thinking?

Design thinking som en metod och ett förhållningssätt som blivit ett etablerat verktyg för kreativ problemlösning över hela världen, inom alla olika branscher och sektorer. Vi bjuder in dig att delta och öka din egen och din organisations innovationsförmåga genom att lära dig färdigheter som är användbara för alla yrkesverksamma, inte bara designers.

Under ledning av våra kompetenta coacher som har flerårig erfarenhet av tjänstedesign, produktutveckling och insiktsdriven innovation kommer du att rustas för att hantera komplexa utmaningar och lösa problem, både i ditt arbete och i samhället.

Dubbeldiamanten, en visualisering av design thinking-modellen

Design Thinking Introkurs

Detta är en intensivkurs uppdelad i två halvdagssessioner. Under dessa sessioner får du en introduktion till design thinking både i teori och praktik, som tillvägagångssätt och metod, genom verkliga exempel och praktiska övningar. Du kommer att arbeta team tillsammans med dina kollegor eller yrkesverksamma från olika bakgrunder, vilket skapar möjlighet för kunskapsutbyte och intressanta diskussioner! Det kommer vara två roliga och inspirerande dagar som hjälper dig att internalisera design thinking genom ”learning-by-doing”.

Design thinking

Du kommer att lära dig:

  • Design Thinking som en användarcentrerat förhållningssätt och praktiskt inriktad metod för att tackla utmaningar, skapa önskvärda lösningar och driva innovation.
  • Tekniker för att förstå och få djupare insikter om dina slutanvändare.
  • Verktyg för att få insikter om dina användare och för att generera och prioritera bland idéer.
  • Hur man snabbt visualiserar idéer, skapar prototyper och arbetar iterativt.

Skicka er förfrågan till prof.courses@openlab.se

Insikter för innovation

Kursen ”Insikter för innovation” handlar om att fördjupa kunskaper om den första halvan av design thinking-processen. Här ligger fokus på att lära sig mer om sina användare och det problem man vill lösa.

Under två dagar kommer ni att lära er tankesättet, metoderna och verktygen som hjälper dig att bättre förstå din utmaning – att sätta sig i användarnas verklighet, kartlägga relevanta beroenden och intressenter, strukturera sina fynd och analysera dem för att utveckla lösningar som uppfyller verkliga behov.

Ni arbetar med lättbegripliga övningar och verkliga fall från er egen organisation eller sammanhang. Våra erfarna coacher stöttar och guidar er i rätt riktning från allra första början.

Det är bra om deltagarna har någon tidigare erfarenhet av design thinking eller service design.

Insights for innovation

Du kommer att lära dig:

  • Förhållningssätt och färdigheter som hjälper dig att empatisera med användarna och förstå deras behov.
  • Verktyg för att kartlägga och förstå relationen till andra intressenter och omgivande system.
  • Användbara metoder och verktyg för att kartlägga det du redan vet, det du behöver lära dig mer om, och hur du strukturerar dina insikter och berättelser.
  • Praktiska verktyg och färdigheter såsom empatikartläggning, personas och användarresor.
  • Analytiskt och systematiskt tänkande för att definiera ert fokus och identifiera möjlighetsomrråden baserat på era insikter och lärdomar.

Skicka er förfrågan till prof.courses@openlab.se

Design thinking inspirationspass

Vårt Design Thinking Inspirationspass är ett energigivande, kunskapsintensivt och praktiskt inriktat pass för grupper och team. Ni får prova på design thinking för att utveckla lösningar på en utmaning, och får veta mer om hur metoden kan användas för utmaningsdriven och användarnära innovation.
Passet syftar till att ge ett smakprov på metoden och att inspirera till nytänkande, kreativitet och samarbete i organisationen.

PRISINFORMATION
Kurser på begäran – För grupper – Ni väljer datum

Design Thinking Inspirationspass
Upp till 70 deltagare: 25 000 SEK*
3 timmar

Design Thinking Introkurs
8-24 deltagare: 70 000 SEK*
Två halvdagar, online eller på plats

Insikter för Innovation – fördjupningskurs
Upp till 20 deltagare: 145 000 SEK*
Två heldagar

*Priserna är exklusive moms och gäller för Openlabs samarbetspartners. För icke-partners tillkommer ytterligare 25 % på priset. Kurser på plats på Openlab inkluderar förtäring.

Samarbetspartners inkluderar Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Vad tycker våra deltagare?