Varför gå Openlabs doktorandkurs?

Bridging Science and Societal Needs through Design Thinking är en tvärvetenskaplig doktorandkurs som fokuserar på design thinking som metodik för att stödja innovation och utveckling inom vetenskap och samhälle.

Kursen är öppen för alla doktorander från Openlabs fyra samarbetsuniversitet – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns Högskola och Stockholms Universitet. Den leds av professorer och föreläsare från varje universitet och skapar möjligheter för doktorander att koppla samman och samarbeta över discipliner och forskningsområden.

“Design thinking is a systematic, human-centered approach to solving complex problems within all aspects of life.”

Hasso Plattner Institute Academy, 2019

Bridging Science and Societal Needs syftar till att introducera Design Thinking-metodiken och tillhandahålla praktiska tillämpningar av Design Thinking inom förbättringsarbete och forskning inom komplexa sammanhang. Kursen innefattar en problemorienterad undervisnings- och lärostil, där studenterna ges en pedagogik som möjliggör aktivt ansvar för individuell och grupplärande. Målet med kursen är att stödja deltagarna i att utveckla kunskap, färdigheter och tillvägagångssätt som är värdefulla för deras doktorandstudier samt skapa nya vägar för vetenskapen att påverka komplexa samhällsutmaningar och möta samhällets behov.

PHD Course

Moduler:

Modul 1 – En introduktion till Design Thinking
Modul 2 – Praktisk tillämpning av Design Thinking inom förbättringsarbete
Modul 3 – Design Thinking och innovation inom forskning

Vad säger våra tidigare doktorander? Titta på videon med några av Openlabs tidigare doktorander och läs studentutvärderingen från den tidigare kursen på vår webbplats.

Att arbeta med verkliga utmaningar

Openlab fokuserar på utmaningar inom fyra huvudsakliga områden: hållbar stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, utbildning och den åldrande befolkningen.

Icon openlab green

Hållbar stadsutveckling

Oplenlab icon yellow

Åldrande population

Openlab icon red

Hälsa

Openlab icon black

Utbildning

Ansökan

Skicka in din ansökan till något av de deltagande universiteten: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller Södertörns högskola (se ansökningsinformationen). För allmänna frågor om kursen kan du kontakta Mats Danielson.

Kursdetaljer

Nästa kursstart: Våren 2024
Nivå: PhD
Poäng: 4,5
Studietakt: Ca 20%, andra halvan av terminen.
Språk: Engelska
Kvalificering: 180 poäng + registrerad som doktorandstudent
Plats: Online

Ansökan ska skickas till någon av följande deltagande universitet:

Course syllabus & contacts

Karolinska Institutet
Contact: Eric Asaba, eric.asaba@ki.se, Sofia Vikström, sofia.vikstrom@ki.se

KTH, Royal Institute of Technology
Contact: Jens Hemphälä, hemphala@kth.se

Stockholm University
Course syllabus: su.se
Contact: Mats Danielson, mats.danielson@su.se

Södertörn University
Contact: Martin Jonsson, martin.jonsson@sh.se