Varför gå Openlabs doktorandkurs?

Bridging Science and Societal Needs through Design Thinking är en tvärvetenskaplig doktorandkurs som fokuserar på design thinking som metodik för att stödja innovation och utveckling inom vetenskap och samhälle.

Kursen är öppen för alla doktorander från Openlabs fyra samarbetsuniversitet – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Stockholms universitet. Den leds av professorer och föreläsare från varje universitet och skapar möjligheter för doktorander att koppla samman och samarbeta över discipliner och forskningsområden.

“Design thinking is a systematic, human-centered approach to solving complex problems within all aspects of life.”

Hasso Plattner Institute Academy, 2019

Bridging Science and Societal Needs syftar till att introducera Design Thinking-metodiken och tillhandahålla praktiska tillämpningar av Design Thinking inom förbättringsarbete och forskning inom komplexa sammanhang. Kursen innefattar en problemorienterad undervisnings- och lärostil, där studenterna ges en pedagogik som möjliggör aktivt ansvar för individuell och grupplärande. Målet med kursen är att stödja deltagarna i att utveckla kunskap, färdigheter och tillvägagångssätt som är värdefulla för deras doktorandstudier samt skapa nya vägar för vetenskapen att påverka komplexa samhällsutmaningar och möta samhällets behov.

PHD Course

Moduler:

Modul 1 – En introduktion till Design Thinking
Modul 2 – Praktisk tillämpning av Design Thinking inom förbättringsarbete
Modul 3 – Design Thinking och innovation inom forskning

Vad säger våra tidigare doktorander?
Titta på videon med några av Openlabs tidigare deltagare i doktorandkursen.

Ansökan

Skicka in din ansökan till något av de deltagande universiteten: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller Södertörns högskola (se ansökningsinformationen). För allmänna frågor om kursen kan du kontakta Mats Danielson.

Kursdetaljer

Nästa kursstart: Våren 2024 (13 mars – 22 maj)
Nivå: PhD
Poäng: 4,5
Studietakt: Ca 20%, andra halvan av terminen.
Språk: Engelska
Antagningskrav: Antagen till utbildning på forskarnivå med minst 50% aktivitetsgrad.
Plats: Online

Datum för vårterminen 2024:
Onsdagar 13:e och 20:e mars,  10:e och 17:e april, 8:e och 22:a maj.

Ansökan ska skickas till någon av följande deltagande universitet:

Kursinformation och kontakter

Karolinska Institutet
Kursinformation: ki.se
Kontakt: Sofia Vikström, sofia.vikstrom@ki.se

KTH, Kungliga Tekniska högskolan
Kursinformation: kth.se
Kontakt: Jens Hemphälä, hemphala@kth.se

Stockholms universitet
Kursinformation: su.se
Contact: Mats Danielson, mats.danielson@su.se

Södertörns högskola
Kontakt: Martin Jonsson, martin.jonsson@sh.se