Varför ska du gå Openlabs masterkurs?

Vår masterkurs ”Innovationer för samhällsutmaningar” (15 eller 7,5 hp) är en tvärvetenskaplig projektbaserad kurs som bygger på utmaningsdriven innovation. Under en termin lär du dig design thinking och tillämpar metoden för att utveckla lösningar och innovationer för en given samhällsutmaning, på uppdrag av en aktör i offentlig sektor. Du kommer att arbeta i team med studenter från olika universitet, discipliner och bakgrunder. Masterkursen kallas även ”Utmaningar för den växande staden”.

Kursen erbjuds av Openlabs fyra partneruniversitet Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Uppdragsgivare är Stockholms stad och Region Stockholm.

"Detta är den mest användbara kursen jag har tagit under mina 5 år av studier. Kreativiteten, innovationerna och den lösningorienterade ansatsen är något jag kommer att behålla som en central metodik i mitt arbete framöver. Rekommenderas starkt!"

Fd Masterkurs student

Vi erbjuder en praktiskt inriktad kurs som lär ut designmetoder, projektledning och teamwork-färdigheter som kommer att vara värdefulla för ditt framtida arbete eller akademiska studier. Samtidigt kommer du att skapa lösningar med potential att driva samhällsutvecklingen inom områden som hållbar stadsutveckling, hälsa, utbildning och den åldrande befolkningen.

Openlab Master Course

Mål:

Lärandemål:

 • Lära och tillämpa designmetoder och verktyg (design thinking) för att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar
 • Lära och tillämpa projektledningsmetoder och verktyg (SCRUM) för ett innovationsprojekt
 • Lösa utmaningar på uppdrag av en extern aktör inom offentlig sektor
 • Analysera komplexa samhällsutmaningar från ett tvärvetenskapligt och behovsbaserat perspektiv
 • Utveckla färdigheter för att arbeta i tvärvetenskapliga, internationella team
 • Stärka förmågor att presentera en innovation eller ett koncept, både muntligt, visuellt och i text, såsom skisser, prototyper, presentationer och rapporter
 • Utveckla ett kreativt, visuellt och lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar och problem
 • Utveckla och utvärdera idéer för innovationer med potential att skapa varaktiga fördelar och värde för en specifik målgrupp

Arbeta med verkliga utmaningar

Utmaningarna i kursen kommer från Stockholms stad och Region Stockholm och berör generellt något av våra huvudsakliga utmaningsområden: hållbar stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, utbildning och den åldrande befolkningen.

Icon openlab green

Hållbar stadsutveckling

Oplenlab icon yellow

Åldrande population

Openlab icon red

Hälsa

Openlab icon black

Utbildning

Ansökningar

Skicka in din ansökan till något av de deltagande universiteten: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller Södertörns högskola (se ansökningsinformationen). För allmänna frågor om kursen kontakta Mats Danielson.

Schema

Kursdagar: tisdagar och torsdagar

Viktiga datum, höstterminen 2024:

 • Kursstart, 3 september
 • Utmaningspresentationer, 12 september
 • Halvtidspresentationer, 31 oktober
 • Slutpresentationer, 16 januari

Kursdetaljer

Startperiod: Period 1
Nivå: Avancerad (master)
Studietakt: 50 %
Dagar: Tisdagar och torsdagar
Språk: Engelska
Kvalificering: 180 poäng
Plats: Openlab, Stockholm (Valhallavägen 79, plan 3)

Karolinska institutetKarolinska Institutet

Kursnamn: Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket (15 hp)
Innovationer för den växande staden: Openlab mångdisciplinär kurs (7,5 hp)
Mer information och kursplan
Contact: Sofia Vikström sofia.vikstrom@ki.se
Tillgänglig som 7,5 hp (period 1 eller 2) eller 15 hp (både period 1 och 2, kurspaket)

KI – Ansök här

Södertörns högskola

Södertörns Högskola

Kursnamn: Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom Openlab
Mer information
Kontakt:  Martin Jonsson, martin.jonsson@sh.se
Tillgänglig som 15 hp.

SH – Ansök här

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Kursnamn:
MF2065  Innovationer för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom Openlab 15,0 hp
MF2080  Utmaningar för den växande staden, tvärdiciplinär projektkurs A:1 (OpenLab projektkurs) 7,5 hp

Kontakt: Jens Hemphälä, hemphala@kth.se

Tillgänglig som 7,5 eller 15 hp.

KTH – Registrera dig via din studievägledare

Stockholms universitet

Stockholms universitet

Kursnamn: Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs
Kursplan
Kontakt: Mats Danielson, mats.danielson@su.se

SU studievägledare: Centrala / lokala
Tillgänglig som 15 hp

SU – Ansök här

Tidigare studentprojekt

Ta del av masterstudenternas projekt, från utmaning och empati till prototyper och utvald lösning.
Studentprojekten är på engelska, med sammanfattning på svenska i projektrapporten (abstract).