Innovationsupphandling för nyproduktion av billigare bostäder

Kostnaderna för nyproduktion är ofta ett återkommande argument varför hyrorna i hyreslägenhet eller för nypproduktion av bostadsrätter blir så höga. I takt med att det blir svårare att låna samtidigt som amorteringskraven höjs minskas bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Vi behöver tänka nytt hur vi bygger och vad vi bygger som gör att priserna på bostäder blir lägre. Utmaningen är hur kan vi göra det i praktiken. Hur kan vi producera något som enligt alla experter inte går att göra? Det är här som innovationsupphandling kan komma in. Hur kan vi göra det möjligt?

Powered by WPeMatico