Utveckla Stockholms stads miljöprogram

Stockholms stad tar fram ett nytt miljöprogram för perioden 2020-2023. Miljöprogrammet är ett av stadens verktyg för att styra och samordna den egna verksamheten i en miljömässigt hållbar riktning. Arbetet med det nya programmet inriktas mot de stora miljöproblemen. Genom ett stärkt fokus på att utveckla samverkan vill Stockholms stad skapa förutsättningar för att säkra en god livsmiljö också i framtidens Stockholm och till att lösa de globala miljöproblemen. Vi bjuder in dig som medlem i Klimatpakten till att ge förslag och till att följa vårt arbete med att ta fram det nya miljöprogrammet.

Powered by WPeMatico