Digital Demo Day #3


Digitaliseringens möjligheter kräver nya angreppssätt för att skapa affärsmodeller och medborgarnytta!

Välkommen till Digital Demo Day #3 den 30 maj för att ta del av insikter och resultat från arbetet i Digital Demo Stockholm (DDS). Eventet riktar sig till dig som arbetar i någon av DDS partnerorganisationer och är intresserad att dra nytta av DDS.

Digital Demo Stockholm är ett långsiktigt samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv med syfte att med hjälp av digital teknik utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle och göra Stockholm till den mest innovativa och smartaste regionen i världen år 2040.
Inbjudan & program, pdf

Anmäl dig till Digital Demo Day #3