Frontrunners for Sustainable Innovation

Frontrunners for sustainable innovation, Stockholm.


FÖRETAG SOM VÄXER ÄR BRA FÖR STOCKHOLM

Med Frontrunners for Sustainable Innovation blir det enklare för små och medelstora företag att dra nytta av Stockholmsregionens specialiserade test- och demomiljöer. Projektet ska leverera ett innovationsekosystem som är mer sammanhållet, som är enklare att nå och som tar fler innovationer till marknaden. Det ska bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

En viktig komponent för ett mer hållbart Stockholm är förnyelsen av offentlig sektor. Kista Science City, Södertälje Science Park och Openlab har goda förutsättningar att bidra till utveckling av beställarkompetens inom kommun och landsting genom kombinationen av digitalisering, lean management och Design thinkings iterativa arbetssätt. Projektet har som ambition att bidra till att fler innovationsinriktade upphandlingar genomförs i Stockholm där även mindre företag är med och tar hem anbuden. Nära samarbete etableras med Stockholms 26 kommuner och Stockholms läns landsting, bland annat genom projektet Öppna data i Stockholmsregionen som drivs av Storstockholm och Stockholms stad.

Projektets arbetssätt utvecklas och itereras med företagens behov i nära dialog mellan de tre test- och demomiljöerna, vilket blir en del av projektets styrka. I och med att KTH har campus i samtliga tre miljöer som skapas förutsättningar för ökad samverkan inom forskning och utbildning.

Besök projektets gemensamma webbplats.

HUR FINANSIERAS PROJEKTET?

Europeiska regionalfonden står för hälften av finansieringen (25 mkr) under tre år. Resterande medfinansiering kommer från projektets partners. Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom hållbar produktion, Life Science och miljöteknik kopplat till digitalisering. Företag som vill jobba med att lösa de övergripande utmaningarna i Stockholmsregionen och inom hållbar stadsutveckling.

Projektet finansieras med stöd från ERUF, Europeiska, regionala utvecklingsfonden.

VILKA STÅR BAKOM PROJEKTET?

Projektet har fyra partners, Openlab, Kista Science city, Södertälje Science Park samt Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Openlab
Openlab etablerades 2012 och har i uppdrag att bidra till förnyelse av offentlig sektor. Verksamheten vilar på Design Thinking, en globalt erkänd metod för att arbeta tvärdisciplinärt med innovation. Openlab driver processer och projekt som ska leda till fler innovationsinriktade upphandlingar inom hållbar stadsutveckling, miljöteknik och life sciences. Openlab ägs av Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Karolinska institutet, Södertörns högskola, Stockholms universitet samt KTH.
/

Logga: Openlab

Kista Science City AB
Kista Science City grundades 1986 och är idag  ett av världens ledande IKT-kluster. Som en del av klustrets utveckling drivs Urban ICT Arena – en öppen IKT-testbädd och samverkansarena, bestående av olika lager – hård- och mjukvarulager samt tjänste- och affärsmodellager. Här kan olika aktörer utveckla, testa och visa upp olika produkter, tjänster och affärsmodeller. Urban ICT Arena drivs som ett program i bolaget Kista Science City AB som ägs av Stiftelsen Electrum, som i sin tur består av följande partners: Ericsson (ordf.) Stockholms stad (vice ordf.), IBM, ABB, Stockholms läns landsting, Stockholms universitet, KTH, Länsstyrelsen i Stockholm och RISE.
www.urbanictarena.se

Logga: Kista Science City

Södertälje Science City AB
Södertälje Science Park startades 2017 och har målsättningen att Södertälje ska bli den ledande kunskapsnoden i Sverige när det gäller hållbar tillverkning och lean management. Här finns Scanias och AstraZenecas världsledande produktionsanläggningar som sysselsätter sammanlagt över 20 000 personer. Testbäddar drivs, utvecklas och öppnas upp inom hållbar produktionslogistik, protypverkstan Open Prototyping Södertälje (OPS) samt KTH Lean Centrum. Södertälje Science Park ägs av Scania, AstraZeneca, Acturum, KTH och Södertälje kommun.
www.sscp.se

Logga: Södertälje Science Park


Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. På Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlas studenter, forskare och fakultet från hela världen. KTH bedriver verksamhet nära samtliga miljöer genom Campus Södertälje, Campus Valhallavägen och Campus Kista. Målet med KTH:s medverkan i projektet är att göra det enklare för företag att använda sig av KTH:s instrument för samverkan, t ex genom exjobb för kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.
www.kth.se

Logga: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.


Kontakta oss

Nicolai Slotte, Projektledare
E-post: nicolais@kth.se

Karin Bengtsson, Koordinator, Urban ICT Arena
E-post: karin.bengtsson@kista.com

Sara Araya, koordinator, Openlab
E-post: sara.araya@openlab.se

Conny Lemon, koordinator, Södertälje Science Park
E-post: conny.lemon@sscp.se

Lili André, koordinator, KTH Näringslivssamverkan
E-post: liliand@kth.se

Mer information om projektet: https://frontrunners.eu/