fbpx

Master's course - Projects

Levande Stadsrum (Swe)

Levande Stadsrum är lösningsförslaget som gruppen som arbetade på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret presenterade. Det är en tjänst som syftar att uppmuntra medborgarna att anordna temporära, gemensamma projekt på outnyttjad mark i staden – för att bringa en större insyn, gynna medborgarnas delaktighet och skapa ett positivt engagemang.

Project report

A project by: Cecilia Gustafsson, Isabell Remberger, Jan Paul, Jyri Kantanen, Maria Sigfridsdotter, Noah Linder, Sofie Malm