Alla kan falla

Challenge: How to implement existing knowledge on preventing falling over among elderly people
Challenge giver: Stockholm County Council
Solution: 8 m3 Falling Knowledge: an upcoming exhibition
Concept: A portable, interactive exhibition educating the risks of falling over while revealing possibilities of continuing an active lifestyle
Challenge area: Health, ageing population

Modell av utställningen 8 m³ FallKunskap – en utställning på väg.

Sammanfattning på svenska

Fall och fallolyckor bland äldre drabbar inte enbart den enskilda individen utan får ekonomiska och sociala konsekvenser för hela samhället. Genom att tillgängliggöra kunskap om fall och fallförebyggande åtgärder skapas ökad medvetenhet kring problemet i hela samhället. 

Detta projektarbete kring fallprevention grundar sig på följande utmaning från Stockholms läns landsting: Hur kan existerande kunskap om fallprevention implementeras?

Vår lösning bygger på visionen att tillgängliggöra all kunskap om fall och fallförebyggande åtgärder och samtidigt skapa ökad medvetenhet i samhället. Vårt koncept 8 m³ FallKunskap – en utställning på väg, bygger på idén att fysiskt rama in problemet och på samma gång göra kunskapen till en del av den offentliga miljön.

Nyckelord: Fallprevention, äldre, kunskap, utställning

Project presentation video