Ett värdigt åldrande (Swe)

Här presenteras hur man kan se äldreomsorgen på ett nytt sätt och som en del i en större bild av alla de resurser som finns inom det offentliga såväl som det privata.

 

 

Project presentation video

A project by: Andreas Hage, Victoria Portnoff, Anneli Quasthoff, Elisabeth Norebäck