Hitta rätt i vården

Utmaningen är att skapa platser för rätt vård vid rätt tillfälle, samt möta medborgarnas behov på kompetent sjukvård.

Project presentation video