Levande Stadsrum (Swe)

Levande Stadsrum är lösningsförslaget som gruppen som arbetade på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret presenterade. Det är en tjänst som syftar att uppmuntra medborgarna att anordna temporära, gemensamma projekt på outnyttjad mark i staden – för att bringa en större insyn, gynna medborgarnas delaktighet och skapa ett positivt engagemang.

Levande stadsrum, logga.

Sammanfattning på svenska

Hur ökar vi medborgarinflytandet i Stockholm? Den utmaningen gav Stadsbyggnadskontoret i Stockholm till Openlab. Bakgrunden är att Stockholm växer och staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Genom att använda Design Thinking, en metod som utvecklats för att interdisciplinära grupper ska kunna samarbeta för att lösa problem med människan i fokus, angreps utmaningen.Design Thinking är en iterativ arbetsprocess som skapar nya förutsättningar ju mer information som samlas in. Konceptet Levande stadsrum har löst frågan om medborgarinflytande över stadens gemensamma ytor genom att göra det enklare att gå från delaktighet till handling på ett positivt sätt, där fokus ligger på att göra något tillsammans för varandra och där människor kan mötas och se varandra. Konceptet bidrar till att öka gemenskapen och den sociala hållbarheten bland de människor som lever och verkar i staden. Genom att förenkla processen med tillståndsgivning och ge människor möjligheter att förändra det offentliga rummet på ett enklare sätt blir staden en mer attraktiv och levande plats för fler.

Nyckelord: idéburen stadsförbättring, tactical urbanism, demokrati,Design Thinking, medborgarinflytande, levande stadsrum, Hållbarhet

 

Project presentation video

A project by: Cecilia Gustafsson, Isabell Remberger, Jan Paul, Jyri Kantanen, Maria Sigfridsdotter, Noah Linder, Sofie Malm