LivsLabbet

Challenge: How to increase physical activity improving their health for elderly people
Challenge giver: The Elderly Department, City of Stockholm
Solution: The Life Lab (Livslabbet)
Concept: A network allowing elderly to contribute to and support each other’s development and activity, using a future coach, an incubator and a mentorship program
Challenge area: Health, ageing population

 

 

Sammanfattning på svenska

 

Projektet inleddes genom att vi som grupp skulle ta fram lösningar på hur man kan öka äldres möjligheter att ta del av aktiviteter som förebygger ohälsa och ger social, kognitiv och fysisk stimulans.

 

Genom faktainsamling insåg vi att det fanns många äldre personer som på något sätt fortfarande ville vara yrkesmässigt aktiva, men att det inte fanns någon fysisk mötesplats som främjar ett självförverkligande. För att fylla ett tomrum skapade vi Livslabbet, en fysisk mötesplats som dels främjar innovation, samtidigt som Livslabbet kan vägleda personer in i pensionslivet. Livslabbet består av tre funktioner, Framtidscoachen som hjälper äldre personer med rådgivning för att skapa förutsättningar för ett framtida äventyr. Inkubatorn är delen för innovation, här erbjuds hjälp med rådgivning och annat som behövs för att kunna skapa en företagsmässig framtid. Genom att gå med i Livslabbets Mentorskap kan en äldre person bli mentor åt en adept som är påväg in i t.ex. en specifik yrkesbana. Livslabbet är uppbyggt och format utifrån ett hållbarhetstänk. Genom att ta till vara på äldre personers kunskaper och erfarenheter etc, ska både äldre och yngre personer tillsammans i en öppen miljö kunna skapa affärsidéer, problemlösningar med mera.

 

Många kan nog hålla med om att den nuvarande äldrepolitiken är uppbyggt för att främja ett omhändertagande istället för att främja ett självförverkligande, vilket ofta leder till att äldre personer betraktas enbart som en kostnad. Genom att gå med i Livslabbet kan den äldrepersonen skapa sig en vana av att vara aktiv och kan hitta nya kontaktnätverk, vilket i sin tur leder till långsiktigt minskade omsorgskostnader. Det finns ett stort behov att skapa möjligheter för människor att även efter pensionen ska man kunna blicka framåt och kunna utvecklas.

 

Nyckelord: Äldre, innovation, Design Thinking, hållbarhet

 

Project presentation video

A project by: Frida Hedström, Joonas Riekkinen, Linda Nilsson, Nino Baraka, Susanne Ringström, Vinícius Floriani