OpenLän

Bridging history and people

Original challenge: Can we produce a plate or sign that is easy to read, will tell us if it is damaged and is kind to the environment?
Challenge from: Stockholms Läns Museum
Redefined challenge: How can the digital and physical presence of the history of the region of Stockholm be bridged to people through engaging channels?
Solution: AR-Board
Concept: The AR-board integrates augmented reality (AR) with a physical frame at heritage sites, offering an innovative and engaging analog experience while reflecting the digital nature of the Stockholm County Museum through AR content.
Team: OpenLän
Emilia Karlsson, Faisa Dirir, Faezur Rahman Fahim, Hashim Udoddy Mbita, Ursula Nill, Luise Zagst

Illustration for the project OpenLän and the solution AR-board.

REPORT ABSTRACT

In August 2023, a group of students from the Openlab Masters course were given the task of reimagining physical signage for a digital museum. The museum is Stockholms Läns Museum, whose main aim is to preserve and promote cultural heritage. The museum can be seen as a digital platform that encourages the public to explore their environment and its past. Its aim is to make history accessible to everyone. After a process of examining and understanding the group zoomed out from the focus on signs next to sites to reformulate the initial challenge. Building engaging bridges between people, cultural heritage and already available digital knowledge about it became the new point to work from. In a thought intensive and simultaneously playful working period sketches of concepts have been developed that cater to different needs. For the final stage, one concept has been developed in detail. The AR Board is the combination of a digital universe and a physical counterpart. This solution corresponds to one of the main characteristics of the museum, namely its digital character. It is also an innovative access to the county’s rich heritage, and a lot of fun.

I augusti 2023 fick en grupp studenter från Openlab utmaningen att utforma fysiska skyltar på uppdrag av Stockholms läns museum inom ramen för masterkursen “Utmaningar för den växande staden”. Stockholms läns museum är ett helt digitalt museum, vars huvudsakliga uppdrag är att bevara, samla och främja det kulturella arvet i länet. Stockholmlansmuseum.se är deras digitala musiebyggnad med en omfattande samling fakta, besöksmål, digitala utställningar och konst. Målet är att uppmuntra länets invånare att utforska både sin omgivning och dess historia. Det övergripande målet är att göra historien tillgänglig för alla invånare i Stockholm. Efter den initiala fasen av empati och definition valde studentgruppen att omformulera utmaningen till “Hur kan den digitala och fysiska närvaron av Stockholms historia överbryggas till människor genom engagerande kanaler?” Därefter följde en arbetsintensiv och kreativ fas som resulterade i utvecklingen av sex möjliga koncept/lösningar med olika riktningar för att tillgodose invånarnas olika behov och intressen. I den avslutande fasen har ett koncept, AR-tavlan, utforskats mer ingående. AR-tavlan (som är en sammanslagning av flera idéer) kombinerar en digital och fysisk upplevelse för att tilltala olika behov och intressen. Detta koncept rimmar väl med museets digitala natur och är ett innovativt och roligt sätt att ta del av Stockholms rika historia!

Project presentation video

A project by: Faisa Dirir, Faezur Fahim, Hashim Udoddy Mbita, Ursula Nill, Luise Zagst