Vårdombud & vårdagram (Swe)

Videon illustrerar hur koncepten Vårdombud och Vårdagram kan ta sig uttryck i en autentisk miljö.

Project presentation video

A project by: Angelica Ask, Christoffer Berg, Lena Bäckman Lägerdal, Ebru Celik Ercan, Caroline Egstam, Hans Lindqvist