Ett värdigt åldrande

Här presenteras hur man kan se äldreomsorgen på ett nytt sätt och som en del i en större bild av alla de resurser som finns inom det offentliga såväl som det privata.