Helping Hearts

Screen Shot 2017-01-24 at 15.35.36

Den här rapporten är en översikt över hur vårt team arbetat i enlighet med Openlab Design Thinking processen för att skapa vårt koncept “Helping Hearts”. Det här konceptet har skapats som en lösning till den utmaning vi mottagit från Hjärtmottagningen på Södersjukhuset. Deras utmaning var följande: “Hur kan vi förbättra servicen för återkommande patienter på hjärtmottagningen, kardiologi enheten på Södersjukhuset? “.

Konceptet “Helping Hearts” består av en personlig intervju och en process som fokuserar på patienternas egna berättelser. Konceptet fokuserar på patienten som en person och inte bara som en patient och patienten inklusive anhöriga till patienten erbjuds att bli aktiva deltagare i behandlingen, både hemma och på sjukhuset. Dessa olika delar skapar tillsammans en mer personcentrerad vård (PCC) för Hjärtmottagningen. Traditionellt förväntas vårdgivare anta en mer aktiv roll och patienten en mer passiv men vårt koncept förändrar detta förhållande till ett partnerskap mellan patient och vårdgivare där patienten är mer involverad och engagerad.

Rapporten beskriver också de olika faserna i Design Thinking metoden och det arbete som har utförts av laget i varje fas och i arbetet med det slutliga konceptet.

Projektrapport