Hem & Vision

Se hur arbetet med konceptet Hem&Vision har vuxit fram under hösten 2013. Med hjälp av Scrum, Design Thinking och en väldigt massa Post-Its har en tjänst, med syftet att förbättra förutsättningarna för att äldre ska kunna bo kvar hemma, börjat ta form.

Prototyp: Hem & Visions Prototyp