Jobbtorg

Jobbtorg – Språkbron

Screen Shot 2017-01-24 at 14.39.21

Denna rapport behandlar gruppen Trans(in)formers projekt för Jobbtorg Kista. Från den första
presentationen av vår utmaning, genom de olika stegen i Design Thinking-processen –
Empathise, Define, Ideate, Prototype, Test – till att välja ett koncept och producera den
slutgiltiga finslipade idén. De olika delarna i rapporten är i kronologisk ordning, de beskriver
vad vi gjorde, vad vi har lärt oss och hur vi har implementerat dessa lärdomar.

Jobbtorg Kista hjälper långtidsarbetslösa i Stockholm att förbättra sin kompetens och få ett
jobb. Team Trans(in)formers uppgift var att undersöka kontexten kring den ursprungliga
utmaningen och hitta lösningar på de problem som vi upptäckt genom våra egna fältstudier.
Baserat på dessa insikter har vi utvecklat idéer om möjliga lösningar på problemen, skapat
prototyper och testat dem, samt presenterat dem för andra för att få ytterligare synpunkter för
att sedan finslipa idéerna till ett slutlig koncept.

Den Jobbtorg-användare som vi utgick ifrån i vårt arbete var en sammansatt profil av en
“extrem användare”, dvs. en aspirant som ofta återvänder till Jobbtorg efter att ha misslyckats
att få en lyckad anställning. Genom att förstå behoven hos denna användare har vi utvecklat
ett slutgiltigt koncept som sammanlänkar aspiranter med svenska seniorer med liknande
behov och intressen, vilket skapar ömsesidig nytta som uppmuntrar både social integration och
bekämpar frågor som isolering och inaktivitet i båda dessa grupper. Det är enkelt sagt ett
språkutbytesprogram.