Levande Stadsrum

Levande Stadsrum är lösningsförslaget som gruppen som arbetade på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret presenterade. Det är en tjänst som syftar att uppmuntra medborgarna att anordna temporära, gemensamma projekt på outnyttjad mark i staden – för att bringa en större insyn, gynna medborgarnas delaktighet och skapa ett positivt engagemang.