LivsLabbet

Gruppen bakom LivsLabbet, som har arbetat på uppdrag av Äldreförvaltningen, har tagit fram ett förslag på ”… en fysisk mötesplats för innovation” som deras lösning. Genom att erbjuda framtidscoach, inkubator och/eller mentorskap vill man locka olika typer av människor, såväl äldre som yngre och främja möjlighet till självförverkligande.

Livslabbet (Swedish)

Gruppen bakom LivsLabbet, som har arbetat på uppdrag av Äldreförvaltningen, har tagit fram ett förslag på ”… en fysisk mötesplats för innovation” som deras lösning. Genom att erbjuda framtidscoach, inkubator och/eller mentorskap vill man locka olika typer av människor, såväl äldre som yngre och främja möjlighet till självförverkligande.