Livslabbet

Alla kan falla är ett koncept som fokuserar på att skapa en medvetenhet och öka kunskapen kring fallprevention bland äldre. Projektgruppen har arbetat med utmaningen ifrån Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och skapat genom en rörlig informationskampanj kring fallprevention.