Miljöblomman

I början av våren 2015 presenterade Stockholms Läns Landsting en utmaning som handlade om att skapa en ekonomisk modell som skulle stimulera inköp av miljövänliga produkter. För att möjliggöra skapandet av innovativa idéer och lösningar, Design Thinking var det tillvägagångssätt som projektet genomfördes med. Under de första faserna av Design Thinking, insåg vi att det monetära problemet inte var det enda hindret, en bristande kommunikation mellan aktörer och motivation visade sig vara lika viktigt att fokusera på. Utmaningen breddades och kom att fokusera inte bara på pengar men också kommunikation och motivation. Vid konceptleveransen presenterades fyra koncept. Koncepten minskaed därefter ner till ett slutligt koncept genom att arbeta med brainstorming och diskussioner, där feedbacken vi fick under presentationen beaktades. Slutligen valdes ett koncept och designprocessen startade igen. Med ett valt koncept, började vi designprocessen igen och samlat in mer information för att fördjupa konceptet samt vår förståelse av kontxten som konceptet verkar inom. Det slutgiltiga konceptet EcoFlower / Miljöblomman fokuserar på behovet av motivation och kommunikation mellan personal, Stockholms Läns Landsting och allmänheten med hopp att förändra marknaden för miljövänliga produkter. Miljöblomman bygger på idén om en öppen tävling mellan sjukhusen inom Stockholms län, vilket ökar inköp av miljövänliga produkter. Med Miljöblommandiagrammet i kombination med vår PR-strategi, tror vi att Miljöblomman har potential att förändra marknaden för miljövänliga produkter och förena sjukhus en mot en miljövänlig sjukvård.