Rätt bil i rätt ruta

Det här arbetet har gått ut på att hitta lösningar för hur trafiken i Stockholm ska fungera så bra som möjligt i framtiden. Här presenteras flera innovativa lösningar tillsammans med vårt huvudsakliga koncept, Rätt bil i rätt ruta. Utgångspunkten är att trafiken i Stockholm måste prioriteras tydligare och att problemet med trängsel måste ses i ett helhetsperspektiv där en till synes liten idé kan ge upphov till stora lösningar.