Stockholm in Motion

In January 2015 we were given a challenge by Idrottsförvaltningen (Stockholm Athletic Council) and we were asked to find new innovative ways of getting Stockholmers in general and four target groups in particular to be more physically active by providing some ideas and answers about how future sports arenas could be. After some months of research we have come up with our final concept, which is a solution that really covers all the different aspects of the given challenge. Today, on June 4th 2015, the Opensports Team presents its solution, which is a contribution towards a healthier, happier and friendlier Stockholm. The Stockholm in Motion/Stockholm i rörelse concept, includes the SportsTruck and CoachNet services as well as a Stockholm in Motion App to be used as a networking tool for bringing together the concept and the users.

Stockholm i Rörelse (Swedish)

I januari 2015 fick vi en utmaning från Stockholm stads Idrottsförvaltning, som bad oss att hitta nya, innovation sätt att få stockholmare att bli mer fysiskt aktiva. Deras fokus låg på att hitta sätt att aktivera någon eller några av fyra utpekade målgrupper genom att utmana OpenLabs studenter kring hur framtidens idrottsanläggning skulle kunna se ut. Arbetet kring den givna utmaningen startade direkt och har pågått fram tills idag, den 4e juni 2015, då presentationen av vårt slutkoncept sker. Vårt slutkoncept är en lösning som täcker in olika aspekter av utmaningen och som bidrar till ett hälsosammare, gladare och vänligare Stockholm. Konceptet Stockholm in Motion/Stockholm i rörelse inkluderar Sportbilen och CoachNet samt en Stockholm I rörelse-app som kan användas som ett verktyg för att koppla ihop konceptet med användaren.

 

Läs rapporten genom att klicka på länken nedan: