Inspiring the Youth of Husby

Screen Shot 2017-01-24 at 13.42.59

Future me är ett  innovationsprojekt  som  riktar  sig  mot  Reactor,  en  fritidsgård  i  Husby  för ungdomar  i  åldern  16 – 20.  Reactor,  som  uppdragsgivare,  presenterade  flera  möjliga utmaningar  för  studentgruppen  att  lösa.  De  var  tydliga  med  att  det  var  upp  till  studenterna  att  välja  vad  de skulle fokusera på.

Kärnan av utmaningarna var att ungdomar i Husby har begränsade valmöjligheter  för  deras  framtida  anställning  på  grund  av  en  begränsad  räckvidd av möjligheter de upplever, både i lokalsamhället och samhället.

Den slutliga problemformuleringen lyder: Hur kan vi inspirera ungdomar i Husby att utforska karriärmöjligheter   för   att   vidga   sina   perspektiv?

Teamet  skapade   en   persona   som sammanfattar behoven och insikter hos ungdomar i Husby mellan 15 – 18 år.

Genom  en designtänkande-process  har  7  koncept  uppstått.  Efter  att  ha  beaktat relevanta  funktioner  i  koncepten,  utvärdering  från  våra  kurskollegor,  samt  feedback från uppdragsgivaren, valde teamet att förädla, testa och vidareutveckla konceptet Future Me.

Future  Me  är  en  digital  lösning  som  inspirerar  ungdomar  att  utforska  yrken  och  vidgar deras perspektiv över möjliga karriärvägar.

Projektrapport