Testmiljöer ska bidra till fler innovationer i små och medelstora företag i Stockholm 

Pressmeddelande

Openlab_Logga_04        sscp-primary     KSC_logo_2016CMYK

Nu öppnas nya dörrar för mindre företag som vill växa och utveckla nya produkter och tjänster i Stockholmsregionen. Tre starka test- och demomiljöer har fått finansiering av Europeiska Regionalfonden för att skapa vägar till forskning och utveckling för små och medelstora företag. Bakom initiativet står Openlab, Kista Science City AB och Södertälje Science Park. Med en totalfinansiering på 50 miljoner kronor över tre år ska samarbetet främja utvecklingen av produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och smarta städer.

  • Vi ska skapa en accelerator för mindre företag som vill lösa samhällsutmaningar, säger Ivar Björkman samordnare för satsningen och verksamhetsansvarig på

Detta väntas ske genom att erbjuda tillgång till ett sammanhållet koncept för tester- och demonstrationer av nya produkter och tjänster inom områdena hållbara transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, uppkopplad industri och Life science.

  • Vi ser ett stort behov och intresse av att koppla små och medelstora företag till testbäddsmiljöer. Det är självklart något vi vill utveckla och driva i Urban ICT Arena, säger Johan Ödmark, VD på Kista Science City.

Projektet, som fått namnet Frontrunners for Sustainable Innovation startar 1 januari 2018 och pågår till slutet av april 2021. Företag som vill testa nya innovativa produkter eller tjänster kan anmäla intresse till kontaktpersonerna för testmiljöerna.

  • För Södertäljes mindre företag ser vi direkt en fördel att öka samarbetet med Kista för att knyta till oss digital kunskap. Redan idag är Södertälje en stark bas för hållbar produktion och Openlab med sin design thinking-kompetens kommer att bli mycket värdefull för att utveckla nya produkter och tjänster, säger Robert Kingfors VD på Södertälje Science Park.

På lång sikt förväntas samarbetet och projektet ge Stockholmsregionen en ökad internationell konkurrenskraft och en tydlig innovationsarena som leder till fler etableringar av forsknings-  och utvecklingsaktörer.

Openlab
Openlab är ett kreativt center för att hitta innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Genom kurser, uppdrag, mötesplatser och projekt vill Openlab skapa förutsättningar som gör Stockholmsregionen till ett globalt center för samhällsinnovation som förbättrar livskvalitén.

Openlab är grundat av sju parter i offentlig sektor och akademi: Stockholm stad, Stockholms Läns Landsting, Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Södertörns Högskola och Stockholms Universitet.

Urban ICT Arena – Kista Science City
Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista Science City där smarta lösningar för den hållbara och uppkopplade staden utvecklas, testas och visas upp. Urban ICT Arena drivs på uppdrag av Electrum Foundation. Urban ICT Arena har funnits i ett år och för närvarande bedrivs fler än 60 projekt av 40 partners.

dertälje Science Park
Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Inom Södertälje Science Park etablerar sig KTH under 2018 och utökar till 1 200 utbildningsplatser och nya forskartjänster. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden. Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun, KTH och Acturum.
För mer information kontakta

Ivar Björkman, Verksamhetsansvarig, Openlab, ivar.bjorkman@openlab.se, 0736-44 14 13

Johan Ödmark, VD, Kista Science City AB, johan.odmark@kista.com, 070-781 19 70

Robert Kingfors, VD, Södertälje Science Park AB, robert.kingfors@sscp.se, 070-392 95 00