Vårdombud & vårdagram

Videon illustrerar hur koncepten Vårdombud och Vårdagram kan ta sig uttryck i en autentisk miljö