Zon 164

The aim with our project was to make use of the different knowledge that exists in Kista and to increase the participation at the library. We created concepts targeted to increase the participation of young boys, age 13 to 19. Through focus groups we have got insights about their needs, which has led to four different concepts. We chose to continue working with the concepts New ways of reading and The living room, which were merged together and further developed into the concept Zone 164. This is a new place at the library where the youths can feel welcomed as they are. In Zone 164 our innovation the reading pod is installed along with the exhibition archetypes. The reading pod and archetypes are designed solutions that meet the youths’ need of rolemoles, to have a place to be, to feel involved and to have fun with friends.

Zon 164 (Swedish)

På uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och Kista bibliotek har vi arbetat fram nya lösningar för att engagera unga killar i Kista i bibliotekets verksamhet. Målgruppen unga killar mellan 13-19 år valdes då denna grupp i stor utsträckning saknas på biblioteket idag. Genom fokusgrupper och samtal med ungdomarna har vi fått insikter om deras önskemål. Dessa insikter har bearbetats och lett fram till fyra olika koncept. Vi valde att arbeta vidare med två koncept som vidareutvecklades till konceptet Zon 164. Där ingår vår innovation läspodden som förhöjer läsupplevelsen och utställningen arketyper. Båda är framtagna lösningar som möter ungdomarnas behov av förebilder, att ha en plats att vara på, att känna gemenskap samt att ha roligt med sina vänner. Genom konceptet Zon 164 hoppas vi att Kista bibliotek  kan utmana föreställningen om vad läsning samt biblioteksverksamhet är och bli en plats där unga killar i större utsträckning känner sig delaktiga.