Bilresor, ensamhet och innovationskultur – Nya studentutmaningar 2024

Masterstudenter arbetar med verkliga samhällsutmaningar

Nya utmaningar i Openlabs masterkurs VT 2024

Ibland kan ett utifrånperpektiv sätta en utmaning i nytt ljus. Tre nya utmaningar från offentlig sektor har nu lämnats över till studenterna i Openlabs masterkurs.

I interdisciplinära team kommer våra studenter att arbeta användarcenterat, utforska utmaningen från olika vinklar och föreslå möjliga innovativa lösningar på problemen.

Design thinking-processen get ett ramverk både som en metod som kan följas steg för steg, och som ett förhållningssätt av nyfikenhet, kreativitet,  användarcentrering och experimenterande.

På plats på Openlab för att presentera terminens utmaningar var Anna from Miljöförvaltningen, Stockholms stad,  Cecilia och Anna från SLSO, Region Stockholm, och Carin från Skärholmens stadsdelförvaltning.

#1 Fritidsresor med bil

Miljöförvaltningen i Stockholms stad presenterade en utmaning om fritidsrelaterade resor med bil. Fritidsreror definierades i detta sammanhang som alla resor som inte är arbetsledning eller resor till skolan, och de utgör en stor del av biltrafiken i Stockholm.

Challenge from the Environmental administration of the city of Stockholm about leisure trips by car.

Det finns flera miljömål för Stokholms stad som relaterar till utmaningen, så som minskad biltrafik, fossilfrihet och att bli en klimatpositiv stad. Att minska fritidsåkandet med bil är därför en viktig nöt att knäcka för att nå uppsatta mål.

Vad kan göras före, under och efter en bilresa för att uppmuntra till att välja andra transportmedel än bil?

#2 Ofrivillig ensamhet bland Skärholmens äldre

Den andra utmaningen var från Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

I Skärholmen, liksom i många andra delar av Stockholm och Sverige, står frågan om att motverka ensamhet bland äldre högt på agendan. Skärholmen är en relativt ung del av Stockholm, med en multikulturell populationsom talar många olika språk. I presentationen fick vi ta del av en historia om ett vårdhem ii skärholmen där 80 språk finns representerade bland personalen.

Utmaningen om att minska ofrivillig ensamhet bland äldre, presenterad av Skärholmens stadsdeslförvaltning i Openlabs masterkurs.

Kulturella och språkliga skillnader nämndes bland de utmaningar som finns inom utmaningen,  liksom fysiska rörelsebegränsningar, låg digital vana med mera. Socio-ekonomiska aspekter kräver också att insatserna som kommunen erbjuder behöver vara kostnadsfria för att inkludera målgruppen.

#3 Innovationskultur och-stöd i vården

Slutligen presenterade idè- och innovationsslussen på SLSO sin utmaning till studenterna.

Stockholms läns sjukvårdsområde, förkortat SLSO, är en stor organisation under Region Stockholm. SLSO erbjuder vård genom en rad olika avdelningar och instanser, så som primärvård via vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, habilitering, psykiatri, somatisk specialistvård med mera.

Med 12 000 anställda är de Sveriges tredje största arbetsgivare inom vård.

Presentation av SLSO om utmaningen Hur kan vi främja en innovationskultur och ge rätt stöd till medarbetarna?

Idé- och innovationsslussen ger kurser och arrangerar aktiviteter för anställda och chefer inom SLSO, med målsättningen att stötta innovation, idéer och utveckling. Gör de det som målgruppen vill ha och behöver, eller borde de göra saker annorlunda?

Deras utmaningsformulering var ”Hur kan vi på idé- och innovationsslussen bidra till en. kultur som främjar innovation inom SLSO, så att anställda känner att de får det stöd de behöver och vill ha, utifrån befintliga resurser.”

Det Idè- and innovationsslussen på SLSO vill göra är att bidra till en kultur som främjar innovation inom SLSO, så att anställda känner att de får det stöd de behöver och vill ha, utifrån befintliga resurser.

Stort tack till alla presentatörer och intressanta utmaningar som fick studenterna engagerade och nyfikna redan från början!

Vi ser mycket fram emot att ta del av insikterna och förslagen från studenterna.

Om du också vill följa processen är du varmt välkommen att delta under studenternas presentationer. Halvtidspresentationen är den 14 mars och slutpresentationen hålls den 23 maj, med start klockan 10.00 hos Openlab.

Studentgrupper i Openlabs masterkurs