fbpx

News & Events

Ta hjälp av universitets-studenter för att lösa utmaningar


Openlabs kreativa masterstudenter utvecklar lösningsförslag på samhälls- och verksamhetsutmaningar från staden och regionen. Skicka in er utmaning för kommande termin.

Openlab tar emot utmaningar från Region Stockholm och Stockholms Stad till den tvärvetenskapliga masterkursen Utmaningar för den Växande Staden/Innovationer för Samhällsutmaningar. Utmaningarna skall utgå från verksamheternas och samhällets konkreta behov och områden där ni är intresserade av att tänka nytt och/eller vill hitta nya lösningar.

Fyll i formuläret längst ner på sidan för att skicka in en utmaning till kursen!

Om Openlabs masterkurs
I denna multidisciplinära kurs på masternivå ägnar ett team kvalificerade masterstudenter från olika lärosäten och discipliner 20 veckor åt er utmaning. Vanligtvis antas fyra utmaningar med per termin, med ett studentteam per utmaning. Studenterna arbetar med metoden Design Thinking och utvecklar prototyper och idéer utifrån behoven hos slutanvändare, brukare och andra viktiga målgrupper för att ta fram de bästa lösningarna. Som utmaningsgivare får ni ta del av användarinsikter och lösningsförslag i en slutrapport samt studentpresentationer och dialog med gruppen. Kursen hålls på engelska.
Samtliga studentprojekt presenteras på längst ner på vår masterkurssida, där du kan ta del av tidigare studentprojekt.

Urval
Openlab gör ett urval av inkomna utmaningar baserat på i vilken utsträckning:

  • Utmaningen relaterar till Openlabs uppdrag att bemöta komplexa samhällsutmaningar.
  • Resultaten har potential att skalas upp eller spridas.
  • Utmaningen har koppling till de globala målen och agenda 2030.
  • Utmaningen är förankrad i ledningen hos den organisation som som ansöker.

Tips: formulera en bra utmaning

  • Formulera utmaningen som en fråga som inleds med orden “Hur kan vi…”
  • Välj ett områden där ni behöver tänka nytt och testa lösningar.
  • Identifiera konkreta behov och en tydlig användare/målgrupp.
  • Föreslå inte en lösning.
  • Koppla gärna till de globala hållbarhetsmålen.

Ert åtagande
Att delta som utmaningsgivare i kursen är kostnadsfritt och öppet för alla verksamheter som finansieras av Region Stockholm eller Stockholm stad, från enhetsnivå till förvaltning eller bolagsnivå.

Åtagandet inbegriper att ni medverkar vid minst tre tillfällen under kursen samt fungerar som ett kontinuerligt stöd för kontakter och frågor i relation till projektet. Ni förväntas presentera utmaningen för studenterna i samband med kursstart (januari/februari, VT eller september, HT) samt medverka aktivt vid konceptleverans efter halva terminen (mars, VT eller oktober, HT) och slutleverans (maj/juni, VT eller Januari, HT). Kursen har vanligtvis många internationella studenter och kommunikationen med studentgrupperna samt presentationer i kursen sker i huvudsak på engelska.

Att ge en utmaning till Openlabs masterkurs
Den 4 maj 2021 höll Openlab ett webbinarium om vad det innebär att ge en utmaning till masterkursen. Se inspelningen av webbinariet nedan! (ca 40 minuter) Notera att datumen i årshjulet gäller för år 2021.

Skicka in en utmaning via formuläret
Fyll i formuläret för att skicka in er utmaning. Utmaningar tas emot löpande under året. Urval för höst- och vårtermin sker i november respektive maj.
Du kan också ladda ner blanketten som wordfil längre ner på sidan.

FORMULÄR – SKICKA IN EN UTMANING TILL OPENLABS MASTERKURS

Fields marked with an * are required

UTMANINGSGIVARE

UTMANING

ANVÄNDNING AV IDÉER OCH RESULTAT

Dubbelkolla så att alla obligatoriska fält är ifyllda, annars skickas inte utmaningen. När utmaningen har skickats står ett bekräftelsemeddelande överst i formuläret, dubbelkolla gärna.

Har du problem att fylla i formuläret? Ladda ner blanketten som word-fil och skicka den ifyllda blanketten till ivar.bjorkman@openlab.se.I slutet av 2022 presenterades en artikel som beskriver Openlabs arbete med utmaningsdriven utbildning på en av världens största internationella…

Original challenge: How might we create senior residences with age-friendly environments & good mobility solutions that encourage physical activity, social…

Original challenge: How can we ensure that our patients feel safe and prepared before their examination? How might we ensure…

Är du 65 år eller äldre? Vill du bidra till våra masterstudenters viktiga arbete att förse Stockholms stad och Micasa…

Today we had the privilege of listening to our master’s course students inspiring halftime concept presentations. For the presentation each…