fbpx

News & Events

Ta hjälp av universitets-studenter för att lösa utmaningar


Openlabs kreativa masterstudenter utvecklar lösningsförslag på samhälls- och verksamhetsutmaningar från staden och regionen. Skicka in er utmaning för höstterminen.

Openlab tar emot utmaningar från Region Stockholm och Stockholms Stad till den tvärvetenskapliga masterkursen Utmaningar för den Växande Staden/Innovationer för Samhällsutmaningar. Utmaningarna skall utgå från verksamheternas och samhällets konkreta behov och områden där ni är intresserade av att tänka nytt och/eller vill hitta nya lösningar.

Fyll i formuläret längst ner på sidan för att skicka in en utmaning till kursen!

Om Openlabs masterkurs
I denna multidisciplinära kurs på masternivå ägnar ett team kvalificerade masterstudenter från olika lärosäten och discipliner 20 veckor åt er utmaning. Vanligtvis antas fyra utmaningar med per termin, med ett studentteam per utmaning. Studenterna arbetar med metoden Design Thinking och utvecklar prototyper och idéer utifrån behoven hos slutanvändare, brukare och andra viktiga målgrupper för att ta fram de bästa lösningarna. Som utmaningsgivare får ni ta del av användarinsikter och lösningsförslag i en slutrapport samt studentpresentationer och dialog med gruppen. Kursen hålls på engelska.
Samtliga studentprojekt presenteras på längst ner på vår masterkurssida, där du kan ta del av tidigare studentprojekt.

Urval
Openlab gör ett urval av inkomna utmaningar baserat på i vilken utsträckning:

  • Utmaningen relaterar till Openlabs uppdrag att bemöta komplexa samhällsutmaningar.
  • Resultaten har potential att skalas upp eller spridas.
  • Utmaningen har koppling till de globala målen och agenda 2030.
  • Utmaningen är förankrad i ledningen hos den organisation som som ansöker.

Ert åtagande
Att delta som utmaningsgivare i kursen är kostnadsfritt och öppet för alla verksamheter som finansieras av Region Stockholm eller Stockholm stad, från enhetsnivå till förvaltning eller bolagsnivå.

Åtagandet inbegriper att ni medverkar vid minst tre tillfällen under kursen samt fungerar som ett kontinuerligt stöd för kontakter och frågor i relation till projektet. Ni förväntas presentera utmaningen för studenterna i samband med kursstart (januari/februari, VT eller september, HT) samt medverka aktivt vid konceptleverans efter halva terminen (mars, VT eller oktober, HT) och slutleverans (maj/juni, VT eller Januari, HT). Kursen har vanligtvis många internationella studenter och kommunikationen med studentgrupperna sker i huvudsak på engelska.

Att ge en utmaning till Openlabs masterkurs
Den 4e 2021 maj höll Openlab ett webbinarium om vad det innebär att ge en utmaning till masterkursen. Se inspelningen av webbinariet! (ca 40 minuter)

Skicka in en utmaning via formuläret
Fyll i formuläret för att skicka in er utmaning. Utmaningar tas emot löpande under året. Urval för höst- och vårtermin sker i november respektive maj.

FORMULÄR – SKICKA IN EN UTMANING TILL OPENLABS MASTERKURS

Fields marked with an * are required

UTMANINGSGIVARE

UTMANING

ANVÄNDNING AV IDÉER OCH RESULTAT

Stort tack för din utmaning!

Har du problem att fylla i formuläret? Ladda ner blanketten som word-fil och skicka den ifyllda blanketten till ivar.bjorkman@openlab.se.