fbpx

News & Events

CASE: Personcentrerad vårdövergång/The missing link


Från vård på stroke-enhet till rehabilitering i hemmiljön

Openlab & Karolinska institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Att som patient eller anhörig förstå och känna sig trygg med vart man ska vända sig för rätt vård och rehabilitering kan vara komplicerat. Openlab har sedan hösten 2019 samarbetat med Karolinska institutet i ett samskapandeprojekt för personcentrerade vårdövergångar för personer som drabbats av stoke.

Openlabs roll har varit att i projektets andra fas leda den co-design-process där personer som haft stroke, närstående och sjukvårdspersonal samarbetat i workshops för att utveckla de nya vårdövergångarna.

Bakgrund

Vårdkedjans saknade länk
I september 2019 påbörjade Openlab ett samarbete med Karolinska Institutet för att delta i ett forskningsprojekt om deltagandeprocesser i vården. Forskningsprojektets syfte var att bidra till en framgångsrik rehabilitering för individer som har drabbads av stroke. Openlab har medverkat i andra skedet av det fleråriga projektet, där co-design utforskas som en tänkbar modell för att utveckla personcentrerade lösningar för övergången mellan rehabilitering på sjukhuset till rehabilitering i hemmiljön tillsammans med användarna.

Studien The Missing Link, av Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle på Karolinska institutet, syftar till att förbättra upplevelsen av hälso- och sjukvårdstjänster och lyfter behovet att utforska vårdövergångar utifrån de inblandade aktörernas perspektiv. Studien konstaterar att på grund av en differentierad hälso- och sjukvård har många svårigheter att navigera i hälso- och sjukvårdssystemet. För utvecklingen av en människo-centrerad, individanpassad vårdövergång borde användarna, individer med erfarenhet av stroke och deras närstående därför involveras i högre grad.

Process

Skräckblandad förtjusning – att gå utanför sin egen komfortzon
Under processen genomfördes fem sammanhängande workshops för att fördjupa och samskapa lösningsansatser utifrån deltagarnas behov och perspektiv. I workshoparna användes design thinking och ramverket double-diamond under ledning av Maria Rogg, innovationsledare på Openlab. Arbetsgruppen som deltog bestod av tre personer med egen erfarenhet av stroke, en närstående samt vårdpersonal: nio personer från fem olika vårdenheter. Mötet blev en mångfald av relevant kompetens som observerades vid varje tillfälle av tre forskare från Karolinska institutet.

Då upplägget baserades på de fem faserna och principerna inom Design Thinking fick varje workshop sin titel utifrån det som skulle ske: Engagera, undersöka, fördjupa, uppfinna, förvandla och testa. Titlarna vill också påminna om att förändring inte bara händer, utan att det är något som görs – av, med och för användarna i centrum.

Ett användarcentrerat arbetssätt innebär också att anpassa processen efter de personerna som ingår i gruppen. ”Många saker som ofta ingår i en workshop – snabba presentationer, tidsbegränsningar, och vissa engelska utryck etc, passar inte för alla. Även sättet att leda designprocessen behöver vara människo-centrerad”, säger Maria. I och med denna insikt lades vikt i början av planeningen på att varje deltagare skulle kunna känna sig trygg i sitt deltagande och känna ägarskap av processen. Tillitsbyggande, tid för berättelser och individ-inriktat stöd blev en röd tråd.

För deltagarna innebar projektet både ett nytt sätt att arbeta, med en ny metod och med nya personer med andra perspektiv och erfarenheter av vård och rehabilitiering och nya lösningar att förhålla sig till. I och med detta blev tyngdpunkten på individens trygghet och deltagande i gruppen en viktig och positiv del i processen. En deltagare sammanfattade sin upplevelse som ”en skräckblandad förtjusning” som en reflektion kring att hantera mycket nytt under en så pass kort tid.

Resultat

Lovande förslag från användarens perspektiv
Genom workshoptillfällena skapade deltagarna tre insiktsdrivna lösningsförslag med potential att skapa betydande värde, i och med idéernas djupa förankring i användarnas verkliga behov. Alla tre förslagen bemöter strokepatienters behov av individanpassad information före, under och efter det utskrivningssamtalet som sker på sjukhuset. Gemensamts för förslagen är målet bygga strukturer för att att skapa en ihållande känsla av deltagande, ägarskap och trygghet hos den strokedrabbade kring sin egen vård.

Med hjälp av bl.a. en kartläggning av vården idag och deltagarnas personliga färdigheter och förmågor, samt metoder och övningar så som användarberättelser, patientresor, skissande och rollspel har deltagarna gjort ett imponerande arbete inom de snäva tidsramarna. ”Från dag ett kände jag att gruppens engagemang, ödmjukhet och viljan att lita på en process de aldrig hört talats om förut var oerhört unik”, säger Maria.

Projektet går nu in sin tredje och avslutande fas där de nya vårdövergångarna ska testas, utvärderas och implementeras.

Reflektioner

Spänning, tydlighet och gemenskap
Eftersom projektet innebar mycket nytt för deltagarna under resans gång var det flera deltagare som tyckte om den tydlighet som metoden design thinking gav . Andra uppskattade det tvärdisciplinära mötet: ”Det var ett väldigt bra möte. Att få öppna upp sig och få feedback genom andras perspektiv är otroligt bra” uttryckte en deltagare. En viktig och hoppfull respons är att användarna kände sig uppskattade och sedda. En kommentar från deltagarna riktar sig till hela gruppen: ”Jag känner mig så otrolig uppmärksammad och stärkt av era frågor”, en tackar genom ett ord: ”Gemenskap”.

Vi på Openlab vill rikta ett varmt tack till deltagarna, hela teamet från Karolinska institutet samt rollspelscoachen Gunnar Söderberg för ett underbart samarbete.


Läs mer om projektet här https://ki.se/nvs/om-projektet-missing-link eller kontakta ivar.bjorkman@openlab.se.I slutet av 2022 presenterades en artikel som beskriver Openlabs arbete med utmaningsdriven utbildning på en av världens största internationella…

Original challenge: How might we create senior residences with age-friendly environments & good mobility solutions that encourage physical activity, social…

Original challenge: How can we ensure that our patients feel safe and prepared before their examination? How might we ensure…

Är du 65 år eller äldre? Vill du bidra till våra masterstudenters viktiga arbete att förse Stockholms stad och Micasa…

Today we had the privilege of listening to our master’s course students inspiring halftime concept presentations. For the presentation each…

Idag drar årets omgång av Openlabs idéutvecklingsprogram – Idésam för forskare och lärare vid Stockholms Universitet och Södertörns högskola igång….