Design thinking-kurser i Stockholms stads traineeprogram

Stockholms stads traineeprogram

Uppdrag
Openlab har ett långsiktigt samarbete med Stockholms stads traineeprogram. Genom introkurser i design thinking för traineerna bidrar Openlab till att höja kompetensen hos framtidens offentliga aktörer.

Process
Traineerna deltar i en tvådagarsutbildning som ger teoretisk och praktisk kunskap för att lösa komplexa samhällsutmaningar med användaren i fokus.

Resultat
Sedan 2018 har Openlabs kurser i design thinking blivit ett stående och uppskattat inslag i Stockholms stads traineeprogram.


 

STOCKHOLMS STADS TRAINEEPROGRAM LÄR DESIGN THINKING HOS OPENLAB

Stockholms stads ettåriga traineeprogram ger nyexaminerade akademiker möjlighet att jobba inom stadens förvaltningar och bolag. Traineerna lär sig mycket om personlig utveckling, grupprocesser, att driva förändringsarbete.  Sedan 2018 är Openlabs kurrser i design thinking ett stående och uppskattat inslag i traineeprogrammet.

Anna Arkelius, projektledare och programansvarig för traineeprogrammet och traineerna Niklas och Sara berättar om sin upplevelse.

 

Traineeprogrammet ger en stark start i karriären

Anna Arkelius är projektledare och programansvarig för Stockholms stads traineeprogram. Inom programmet arbetar nyexaminerade unga talanger inom stadens verksamheter och får ta del av olika kompetenshöjande kurser. Programmet ger traineerna en bred kännedom om hela Stockholm stads organisation och strukturer på EU-nivå berättar Anna.

– De får en jättebra start på sina karriärer och i sin utveckling för att komma in i rollerna på arbetsplatsen, säger hon.

För staden är syftet med traineeprogrammet dels att rekrytera till bristyrken men också att få in nytänkande utvecklings- och förändringsbenägna personer i verksamheten.

Design thinking för innovation och förändringsledning

En del av traineernas kompetensutveckling är även att lära sig design thinking genom Openlabs introkurs.

– Vi behöver jobba på ett nytt sätt, bli mer effektiva och komma på bättre lösningar. Detta både för att kunna modernisera våra verksamheter och rusta inför framtiden. Vi är på Openlab för att stärka förändringsarbetet och få nya tankar kring hur vi jobbar med förändring, innovation och hur vi kan få in det ännu mer i våra verksamheter. Då är design thinking en bra modell som traineerna kan föra vidare på sina arbetsplatser.

”Fast det kan tyckas vara en självklarhet att utgå från användaren och brukaren är det inte lika självklart ute i verksamheten”
Sara, trainee 2018-19

Introkursen i design thinking knyter an till traineeprogrammets intention jobba med förändring och innovation. Det ger även traineerna redskap att kunna motivera sina kollegor och medarbetare att komma in i förändringsarbetet.

– Jag hoppas att de har fått med sig ett arbetssätt och ett mindset att inte köpa lösningen direkt utan först sätta sig djupare in i problemet innan de går på lösningen, säger Anna.

Traineer ser möjligheter med designmetodiken

Niklas och Sara är två av traineerna som deltagit i på Stockholms stads traineeprogram. För dem har programmet varit en positiv och lärorik resa.

– Det här året med all utbildning vi får är enormt kompetenshöjande. Det är roligt, man får träffa andra nya och nu har vi haft moduler om organisationspsykologi med mera, säger Sara.

Sara jobbar med ett stort IT-implementationsprojekt i staden som förändringsledare. Hon har hela tiden vetat att hon vill jobba med digitalisering av offentlig förvaltning. Niklas har en bakgrund som civilingenjör och jobbar nu som trainee med tekniskt relaterade  förvaltningsfrågor med stadens fastighetsbestånd – en väldigt koordinerande och överblickande roll. De ser båda stora möjligheter och behov att implementera design thinking i stadens olika verksamheter.

– Jag tycker att det vi har gjort i introkursen till design thinking är något som man gärna skulle ha gjort tidigare i processen jag jobbar i. Jag har tidigare arbetat med design thinking och tycker det är nytänkande av staden att lägga in en design thinking modul i traineeprogrammet. Fast det kan tyckas vara en självklarhet att utgå från användaren och brukaren är det inte lika självklart ute i verksamheten, säger Sara.

Imponerande resultat inom snäva tidsramar

Till skillnad från Sara har Niklas inte tidigare använt sig av design thinking. Han tycker att det har varit väldigt givande att lära sig mer om tankesättet att sätta användaren i fokus i en iterativ process. De båda traineerna är även imponerade av hur mycket gruppen kunnat åstadkomma på kort tid under introkursens två dagar. För Niklas, som gillar deadlines, var den begränsade tiden något positivt. Gruppen fick gemensamt leverera användbara lösningar inom knappa tidsramar, och de blev glatt förvånade över resultatet.

– Jag gillade att på så kort tid gå igenom hela design thinking-resan och att få se att processen resulterar i en produkt som efter lite förfining kan bli något riktigt bra, säger Sara.

Unga talanger vill se mer mod och mindre stuprör

Niklas och Sara tror att offentlig sektor har mycket att vinna på att bli modigare. Man behöver våga sticka ut mer och att bli bättre på att hitta synergier mellan förvaltningar. Stadens traineeprogram lockar och utbildar talanger som är villiga att förändra stadens verksamheter till det bättre. För det behöver kulturen i organisationen ännu mer främja mod, tro på sin egen förmåga och ta tillvara på kompetenser.

– Jag skulle vilja tillämpa hela design thinking konceptet på kontoret. Det finns en guldgruva av kompetens men samtidigt stuprörsarbetas det mycket vilket gör att synergimöjligheter går förlorade. Staden behöver bli bättre på att absorbera drivenhet och nya initiativ, säger Niklas.

En lekfull metod med stor potential

I introkursen har traineerna fått utgå ifrån olika frågeställningar från verksamheterna. I en iterativ process har de gått igenom de olika faserna av design thinking, och skapat snabba prototyper av sina lösningar. De enkla materialen och kreativa metoderna kan ibland göra det svårt för förvaltningarna att se potentialen i design thinking tror Sara.

– Design thinking är mer än en plojig kul grej eller en rolig stund med färgglada papper och piprensare. Utmaningen blir att få respekt för vad design thinking processer faktiskt kan generera.

Niklas säger att utmaningen blir hur kan kan omsätta den nyvunna kunskapen om design thinking i rollen han har idag. Han tycker arbetssättet är både stimulerande och utmanande. Det vore intressant att använda metoden även i utvecklingen av hur de hanterar och driver sina nuvarande projekt tycker Niklas.

Matierial i design thinking-kurs

Vi på Openlab är glada och stolta att få vara en del av kompetensutvecklingen av dessa unga talanger. Lycka till, alla traineer!

Lär dig hur design thinking kan främja nytänkande och innovation i din verksamhet. Openlab håller kurser i design thinking på introduktions- och fördjupningsnivå. Läs mer om våra kurser för yrkesverksamma.