Alzheimer-utmaningen

Utmaning
Co create for Alzhimer's diseaseHur kan vi hjälpa personer med tecken på Alzheimer att övervinna förnekelse och söka vård så tidigt som möjligt?

Samarbetspartners
EIT-health, Unit of Bioentrepreneurship (UBE),  Karolinska institutet, Roche och Idea Nation.

Process
Processen byggde på design thinking och öppen innovation och bestod av flera faser. Studenter och experter deltog via en digital innovationsplattform samt lokala workshops runtom i Europa. 6 idéer gick vidare till en workshop i Stockholm.

Resultat
Två vinnande idéer korades, med syfte att medvetandegöra respektive förebygga Alzhiemers sjukdom. Resulterade även i läromar internt.Digitalt stöd för innovation i Alzheimer-utmaningen

Under hösten 2018 bidrog innovatörer från hela Europa med idéer för att lösa en av vår tids största hälsoproblem. Alzheimer-utmaningens syfte var att ta fram förslag som kan få fler patienter med tidiga tecken på Alzheimers sjukdom att söka medicinsk rådgivning och vård tidigt. Genom online- och offline-deltagande utvecklade de engagerade teamen flera innovativa lösningar.

Innovativt samarbete över hela Europa

Alzheimer-utmaningen var ett samarbetade EIT Health, Openlab, Enheten för bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet och läkemedelsföretaget Roche. Annika Norén, innovationsledare på Openlab och en del av Alzheimer-utmaningens projektteam, höll i processen.

”Att uppmuntra tidig testning och intervention vid Alzheimers är en komplex utmaning kopplad till mänskligt beteende, psykologi och förnekelse. Det är inte en utmaning som man löser med några få workshops. Vi ville därför ha ett sätt för många människor att arbeta under en längre tid, och inkludera externa experter, organisationer och studenter från hela Europa.” berättar Annika. ”Dessutom var samarbete väldigt viktigt i projektet. För att genomföra detta använde vi vår digitala innovationsplattform. Plattformen underlättar idégenerering och innovationsprocesser för deltagare som befinner sig på olika geografiska platser.”

Digital idégenerering och lokala workshops

Alzheimers utmaningsplattform byggde på Openlabs befintliga digitala plattform för öppen innovation ”Utveckla din stad”. För ändåmålet lade utvecklarna till nya funktioner som främjar samarbete och empati för slutanvändaren.

Processen var uppdelad i olika faser med information på plattformen för varje fas. EIT-health-nätverket organiserade också lokala workshops på olika platser som komplement till den online-baserade idégenereringen. Efter idéfasen valde en jury sex idéer från plattformen. De team som skapat de utvalda idéerna bjöds in till en stor final – en tvådagars workshop i Stockholm. Vid workshopen medverkade även andra deltagare, en expertpanel och. en juryn.

Två fantastiska idéer delade förstaplatsen: en ”upplevelseyta” med fokus på ökad medvetenhet om Alzheimers, samt ett hjärnträningsverktyg för förebyggande av sjukdomen.

Öppen innovation för patientens bästa

Idéer från den digitala plattformen i alzimer-utmaningenBåde på den digitala plattformen och under workshoparna har öppen innovation varit viktig och uppmuntrats. Annika Norén understryker vikten av en öppen process där vem som helst kan delta när som helst, och där idéerna tillhör alla. ”Fokus bör ligga på att samarbeta för att hitta lösningar som gynnar patienten mest, snarare än på vem som ligger bakom idén.”

Arbetet med Alzheimers utmaning har varit intressant och ögonöppnande för Annika som innovationsledare i projektet. Hon har lärt sig om nya behandlingsmetoder och framsteg inom forskningen, samt mött många engagerade personer.

”Vi lever allt längre och Alzheimers är ett växande folkhälsoproblem som kommer att påverka fler och fler människor i framtiden. Vi måste hitta lösningar. Det är en fruktansvärd sjukdom och det råder stor kunskapsbrist i samhället och inom vården, vilket ökar stigmatiseringen och leder till fler patienter i förnekelse” kommenterar Annika om sjukdomen.

Trots det tunga ämnet Alzheimers är hon hoppfull. ”Det finns så många engagerade människor med massor av idéer och en vilja och passion att lösa problem. Det är inspirerande. Detta är inte en utmaning som har en enkel lösning, det kommer att ta tid. Men,” avslutar Annika, ”vi måste fortsätta arbeta på det, tillsammans”

 

EIT health, Roche, Karolinska institutet och Openlab samarbetade i Alzheimer-utmaningen EIT Health, EU, Idea Nation