15 företag har startat sin hållbara innovationsresa

Nu har äntligen Call to Action startat – Openlabs nya innovationsprogram för små och medelstora företag!
– Vi har 15 väldigt intressanta bolag med oss, berättar Openlabs innovationsledare Sara Araya och Daniel Brandt som koordinerar programmet.

Programmet kommer att stötta företagen att hitta affärsmöjligheter och utveckla innovationer utifrån de globala hållbarhetsmålen.
– Det är allt från erfarna industriföretag, kulturetablissemang, konsulter inom stadsutveckling till startups inom design, digitala tjänster, med mera. Det de alla har gemensamt är en vilja att göra skillnad i samhället, säger Sara.

Deltagarna leds under knappt fyra månader i en design thinking-process och får stöd och rådgivning från bland andra KTH Global Development Hub, KTH Näringslivssamverkan och FNs utvecklingsprogram UNDP.
– Det är härligt att se företagens glada miner kring att använda design thinking i en strukturerad produktutvecklingsresa, säger Daniel. Sara instämmer och fortsätter:
– Det känns som en ynnest att få bidra till många företags innovationsprocesser samtidigt.

FNs globala mål för hållbar utveckling.

Året 2020 inleder ”Decade of Action” – vårt viktiga årtionde för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

I ett webbinarium lett av Albert Askeljung på UNDP, partner i Call to Action fick deltagarna i innovationsprogrammet bekanta sig mer med de globala målen. Hur går arbetet i Sverige och världen, hur påverkar pandemin och hur kan vi tillsammans bidra för att accelerera arbetet?

Bland annat lyftes näringslivets viktiga roll att agera för hållbarhet. De globala målen öppnar upp för nya affärsmöjligheter och företag kan bidra mycket i arbetet för att uppnå dem genom den innovationskraft, kapital, skalbarhet och flexibilitet andra sektorer ibland saknar.

Webbinariet, som gavs den 17 september 2020, innehöll även ett framåtblickande panelsamtal mellan Malin Åberg Aas, senior rådgivare hållbar utveckling på Svenska FN-förbundet och Max Berggren, sustainability advisor på Ethos International.

”Vi har inget val” svarade Max Berggren på frågan om möjligheten att uppnå de globala målen till år 2030 och tryckte på att näringslivet fundamentalt behöver förändra strukturer och strategier och aktivt aktivt för de globala målen. ”Det handlar om hur, inte om”.

Vi är mycket glada och stolta över de företag som genom Call to Action vill göra en satsning på hållbarhet på innovation!

Här kan du se inspelningen av webbinariet.

https://youtu.be/rYJ200mPHy0Call to Action är en del av projektet Frontrunnners for sustainable innovation (ERUF) vars syfte är att stötta mindre företag i utvecklingen av hållbara och innovativa lösningar.