Design thinking – stärk ditt kreativa självförtroende

Från projektledare till kommunikatör eller poddare – alla kan ha nytta av att att bli mer kreativa i sin problemlösning och boosta sin innovationskapacitet, oavsett yrke eller bransch.

Tre medarbetare på Openlab delar med sig om hur de applicerar metoden i stort och smått i deras dagliga arbete med att tackla komplexa utmaningar.

Anmäl dig till vår kommande kurser


Sara Araya är innovationsledare på Openlab och intern projektledare i projektet Frontrunners for sustainable innovation

Just nu arbetar jag bland annat med “Globenprojektet”, en komplex utmaning som kom från en extern partner och som har flera intressenter, bolag och organisationer. De behöver komma vidare i sin samverkan vilket är en perfekt typ av utmaning för Openlab och Design thinking-metoden. Vi använder oss av design thinking för att bygga empati, förstå behov och drivkrafter.

Hur använder du design thinking i ditt dagliga arbete?

För mig handlar det om att dels ha en metod för att verkligen förstå sin kund och deras utmaning, dels att kunna förutse vilka aktiviteter som behöver ingå i en gemensam utvecklingsprocess. Design thinking är till stor del ett pedagogiskt verktyg; att sammanföra människor kring en fråga och tillsammans lära sig och ta reda på svaren. Det krävs att man träffas och jobbar sida vid sida och bryter invanda mönster och föreställningar. Det är en metod som skapar en gemensam plattform, en utgångspunkt att börja vara kreativ på.

Vad inom design thinking har du mest nytta av?

Idéen om kreativt självförtroende. Att i metoden lära sig att prototypa, gestalta, skapa. Jag övar varje gång jag använder metoden på att teckna. Att kunna måla upp en bild av vad det är jag försöker förstå eller förmedla, det är en sann superkraft! Det är inte för inte som man säger att en bild säger mer än 1000 ord.

Även att arbeta iterativt, det vill säga att upprepa sin process, med både problemförståelse och lösningsarbete är otroligt viktigt som projektledare.

Vad har du fått ut av att leda kurser och pass i design thinking på Openlab?​

Som kursledare är det inte mycket som slår att få se kursdeltagare växa i sitt kreativa självförtroende. Våra deltagare trivs med att vara på en plats som främjar samarbete, det sociala och att få arbeta i tvärdisciplinära team. Här får de en plattform och en riktning, en uttalad innovativ arbetsmetod som ofta saknas som en naturlig del på deras arbetsplats, men som definitivt brukar finnas efter att de gått någon av våra kurser!


Per Styregård är programledare för Openlabs podcastserie Matlaboratoriet 

Hur använder du design thinking i ditt dagliga arbete?

Med min bakgrund som journalist har design thinking tillfört ett fullkomligt annorlunda sätt att tänka, framför allt när det gäller att handskas både med sina egna och andras idéer.   

 

Vad inom design thinking har du mest nytta av?

Viljan att vara lyhörd inför målgruppens viljor och önskemål, och modet att kunna misslyckas, ändra något i modellen och sen testa igen och igen. 

Vad har du fått ut av att gå någon av Openlabs kurser i design thinking?

Kursen i design thinking gav en kortfattad och mycket koncentrerad men mycket konkret och användbar träning att använda design thinking en helt vanlig dag på jobbet, egentligen oavsett vad du arbetar med. ​


Ida Niskanen arbetar med Openlabs externa kommunikation, publika event och vår digitala idéplattform

Hur använder du design thinking i ditt dagliga arbete?

Som kommunikatör är förståelse för målgruppen centralt, vilket verkligen går hand i hand med design thinking. Det vi berättar behöver vara sånt som våra målgrupper vill ta del av, i ett format de gillar och som engagerar. Där krävs det att tänka nytt och kreativt, testa och utvärdera för att utvecklas. Det är ett roligt sätt att jobba, särskilt när man får möjlighet att utmanas tillsammans med smarta kollegor som kan bidra med andra kunskaper och perspektiv.

Vad inom design thinking har du mest nytta av?

Återigen, fokus på användaren. Det är något som är så spännande med design thinking, att det inte börjar med mig som innovatör eller kreatör, utan med användarna och deras behov. Det ger en ödmjukhet inför utmaningen som jag tror är väldigt nyttig. Jag trivs också väldigt bra i det kreativa, att visualisera och förmedla idéer och budskap på fler sätt än med ord.

Vad har du fått ut av att går Openlabs kurser i design thinking?

Jag har gått både Openlabs masterkurs, introkurs och fördjupningskurs. Trots att jag har erfarenhet av metoden är det väldigt givande att delta även i introkursen som är mer grundläggande. Det blir alltid något nytt med en annan grupp, andra användare och andra utmaningar. Att nätverka med de andra deltagarna från olika sektorer är en stor bonus. Det finns något avväpnande i den kreativa aspekten av metoden som ofta ger en väldigt härlig stämning i gruppen, samtidigt som man förvånas över vilka smarta förslag som hinner komma fram under en begränsad tid.


Gå Openlabs kurser i design thinking och upptäck hur användarcentrerad och kreativ problemlösning öppnar nya möjligheter i ditt arbete. 

Vi erbjuder kurser för yrkesverksamma, studenter och doktorander som törstar efter att utveckla sin kompetens, potential och passion för innovation som gynnar samhället. I kurserna arbetar vi utmaningsdrivet, praktiskt och kreativt med användarnas behov i centrum.

Kurser hos Openlab