“Idén om det ensamma geniet är en myt”

Att kläcka en idé är en sak, men att utveckla den till något som går att genomföra är den egentliga bedriften. Det menar sociala entreprenörsduon Stefan Aaröe och Arvid Björkström bakom Idea Nation. Tillsammans med Openlab arbetar de med en digital plattform för idésamarbete kring stora samhällsutmaningar.

Med uppdrag för kunder som Stockholms stad, Ikea, schweiziska läkemedelsjätten Roche och Openlab har över 20 000 personer besökt deras plattform. Runt 700 idéer har genererats, och av dessa har närmare 100 prototyper byggts. Med sin plattform för idésamarbete engagerar företaget Idea Nation såväl medborgare som anställda och kunder i utvecklingsarbetet. Allt ifrån bromsmedicin för alzheimers till utformningen av en ny lekplats och stadens nya miljöprogram för nästa mandatperiod tagits fram genom plattformen.
Tricket är att hitta en utmaning som förenar, berättar Stefan Aaröe, som arbetat med plattformen sedan 2013.
– För att få människor att engagera tid och tankekraft måste det finnas en morot som till exempel att lösa ett gemensamt problem.

Stefan Aaröe och Arvid Björkström driver företaget Idea Nation

Kursändring i 180-grader
Från början byggde plattformen på en idé om en innovationstävling för reklambranschen. 
Stefan Aaröe, med ett förflutet som strateg och kreatör på flera av landets stora reklambyråer, hade utvecklat en digital lösning kring ett nätverk för idégenerering.  

– Det första som hände var att vi fick in riskkapital. Men problemet med reklamvärlden är att den är väldigt konservativ och befinner sig dessutom under stor omvandling, förklarar Stefan Aaröe.
Tillsammans med  Arvid Björkström, som är medgrundare till Idea Nation, gjorde de vad som i startup-världen kallas pivotering, alltså en 180-graders strategiförändring, som resulterade i att de fick Ikea som första kund. 

– Det där med tävlingsmomentet var ett feltänk. Vi ville göra en plattform som var kollaborativ där idéerna byggde på varandra. I ett sånt sammanhang går det inte att säga vem som vinner, är det förbättringen av en idé som ska prisas eller är det grundidén som är värd mest?, frågar sig Arvid Björkström.  

Stefan Aaröe utvecklar resonemanget vidare och jämför med insatsen som prisas till Alfred Nobels minne. 
– Om man som vi närstuderat hur innovation blir till kan man konstatera att Nobelpriset är den största myten om det ensamma geniet. Den bygger på föreställningen att det finns ett unikt tillfälle då en idé föds och som sedan resulterar i t ex gravitationsteorin. Men som alla Nobelpristagare, utan undantag, säger när de får ta emot priset, är att det inte är ett pris till den enskilde forskaren, utan ett pris till hela teamet. 

Öppen innovation skapar fler vinnare 
Istället utvecklade Idea Nation ett verktyg där alla som bidrar till innovationsresan blir vinnare genom att arbeta kollaborativt. På plattformen kan idéer gillas, vidareutvecklas och kommenteras av alla som loggat in och skapat ett användarkonto. Ju fler som interagerar, desto högre upp i ranking hamnar idén i systemet.

Porträttbild av Arvid Björkström

– Det är klart det måste vara en bra idé, men att lyckas genomföra en bra idé är trots allt vad som räknas i slutändan. Kan du inte genomföra din idé är det bara en bra idé i teorin, säger Arvid Björkström, som är utbildad civilingenjör och har jobbat med programmering i snart 20 år.
Första kunduppdraget var att implementera plattformen internt för Ikea Group. Vid den här tidpunkten satt Idea Nation vid ett annat co-workingställe och fick genom en kontakt på Vinnova höra talas om Openlab. 

– Vi kände direkt att design thinking som Openlab utgår ifrån var exakt det vi ville göra, berättar Stefan Aaröe, som tillsammans med kollegan Arvid Björkström gått både introkursen och fördjupningskursen i design thinking på Openlab.

Nya möjligheter genom co-working 
Idag är Idea Nation en del av Openlabs co-working-community. Att sitta på Openlab och ingå i deras nätverk har bidragit starkt till deras framgångsresa. Det var nämligen genom Openlab som Idea Nation fick kontakt med Stockholms stad som då var på jakt efter en digital lösning för sitt interna medarbetarforum Idéslussen. 

– Det började med att vi gjorde en plattform för initiativet Utveckla din stad för Openlab 2016. Efter det blev vi också involverade i Vinnovaprojektet Idéslussen, som är ett internt medarbetarforum för Stockholms stad, berättar Arvid Björkström.

Plattformen Utveckla din stad drivs av Openlab. Det är ett initiativ som bjuder in medborgarna att dela idéer och bli delaktiga i hur staden ska möta nya utmaningar och möjligheter.
En stor fördel med att sitta på Openlab är just tillgången till alla partners inom offentlig sektor och deras nätverk, berättar Stefan Aaröe.
– För socialt entreprenörskap som jobbar med öppna innovationsprocesser är Openlab helrätt. Fördelen är att alla offentliga aktörer passerar här. Openlab är en ganska stor spelare internationellt också. Om någon vecka kommer det hit 20 kommunchefer från Frankrike och då har vi blivit ombedda att förbereda en dragning om ett uppdrag vi gör i Frankrike och berätta hur vi arbetar, säger han. 

Openlabs partners är en tillgång, en annan är alla entreprenörer som sitter här, inflikar Arvid Björkström.
– Det är människor med lite samma mindset som vi som man kan diskutera och bolla frågor med, och att sitta tillsammans möjliggör också för samarbeten och rena affärsuppgörelser. 

Engagemang som ger resultat 
Flygplansparken i Skärholmen är ett annat omtalat projekt som Idea Nation varit med och utvecklat tillsammans med Openlab på uppdrag av skärholmens stadsdelsförvaltning. Processen startade hösten 2016 med målet att involvera invånarna i Skärholmen i upprustningen av den gamla parkleken. Genom en medborgarbudget inbjöds de att vara med och bestämma hur parken skulle se ut, det hölls flera workshops där olika förslag testades och sedan fick invånarna rösta bland förslagen. Openlab skapade en utmaning på Utveckla din stad med målet att nå de 10 000 invånare som bor i Skärholmen, och gensvaret var enormt. 

– Invigningen av den nya Flygplansparken med temat Upp i luften var bland de mest besökta någonsin och faktum är att effekten håller i sig. När man mäter hur invånarna upplever att de kan vara med att påverka utvecklingen i sitt närområde ligger Skärholmen betydligt högre än övriga stadsdelar i staden, berättar Stefan Aaröe.

Förra året arbetade Idea Nation också med ett internationellt uppdrag för läkemedelsbolaget Roche kring en utmaning att ta fram bromsmediciner för alzheimers. Projektet gick i tolv länder och involverade Roche-anställda i hela Europa samt läkarstudenter kopplade till EIT Health, som också är partner till Karolinska Institutet och Openlab. 

Under projekttiden besökte 2300 personer plattformen varav cirka 300 registrerade sig som användare. Totalt kom det in 60-70 förslag som resulterade i 12-14 prototyper. 

– Dessa siffror är ganska typiska för ett projekt. Det finns en trappa för antal engagerade i förhållande till uppnått resultat, förklarar Arvid Björkström. 

Privata kunder vs offentlig sektor

Drygt hälften av Idea Nations uppdragsgivare finns inom offentlig sektor. Att jobba med skattefinansierade verksamheter som kunder kan vara ganska utmanande för mindre företag, berättar Stefan Aaröe.

Porträttbild av Stefar Aaroe

– Ett litet bolag som vi har inte en chans i en offentlig upphandling mot en stor aktör. Utan då måste man hitta andra vägar som att lägga sig på olika prisnivåer, jobba inom ramen för ett ramavtal eller skapa partnerskap, säger han och tillägger: 
– Problemet idag är att du som liten aktör är den som tar all risk i en upphandling, i varje fall när det handlar om nya lösningar och innovationer särskilt anpassade för offentliga aktörers kravställan. 

Det behövs ett nytt tänk kring upphandling av innovation, menar kollegan Arvid Björkström, och resonerar kring en lösning med ett lokalt Vinnova för Stockholms stad.   
– Det skulle kunna vara ett komplement till upphandlingar och fungera som en plantskola för innovationer där staden investerar i utveckling och social innovation genom att stödja idéer  de är intresserade av att utveckla.
Oavsett måste upphandlingsprocessen bli mer rättvis, förtydligar Arvid Björkström. 

– Om du säger att du uppfyller en kvalifikation och sedan inte gör det måste det få konsekvenser. Idag händer inte så mycket, vilket är väldigt frustrerande för den som inte vann den aktuella upphandlingen, men som de facto uppfyller alla kvalifikationer. Speciellt när den som vunnit upphandlingen sedan inte levererar som utlovat. 

Design thinking – ett anti-besserwisser-tänk
Att arbeta enligt design thinking-metodiken innebär att ständigt ompröva beslut och utmana tidigare föreställningar. Stefan Aaröe menar att metoden håller dem på tårna. 
– Vi brukar skoja och säga att design thinking är ett anti-besserwisser-tänk, och genom att sitta på Openlab blir vi hela tiden påminda om det här sättet att jobba.

Nyligen utmanade duon sina föreställningar genom att göra en radikal förändring av plattformen och slopa inloggningskravet för användarna. Det var i samband med Utveckla din stads utmaning på innovationskonferensen Gather. Istället för sedvanlig registrering loggade potentiella idégivare in anonymt genom en qr-kod. 

– För två år sedan hade vi sagt att det inte går att göra en utmaningsplattform utan att användarna har ett konto. Sen gjorde vi det ändå nu, och det handlar mycket om att vara öppen och utmana sina egna övertygelser genom att hela tiden utgå från användarens perspektiv, säger Stefan Aaröe.

Har ni några tips till sociala entreprenörer? 
Vi har alltid försökt finnas där våra kunder finns snarare än att hänga på trendiga coworking-ställen med andra startups, säger Stefan Aaröe. Arvid Björkström fortsätter:
– Istället för att befinna sig i sin egen lilla utvecklingsbubbla har vi försökt jobba nära kunderna och lyssna på dem för att försöka förstå deras behov. Vårt arbetssätt går ut på att vi testar och ser om det funkar. Funkar det, bygger vi klart det, och om inte har vi bara testat det i mindre format.

Hur gör man för att få offentlig sektor som kund? 
– Det handlar dels om att vara allmänt entreprenöriellt framfusig, dels om att ha något de behöver. Ett bra tips är att vara påläst, prata med folk och ta reda på hur en organisation funkar och vad de efterfrågar. Sen behöver du förstå processen, om du inte förstår design thinking är det svårt att relatera till vad Openlabs partners och kunder behöver. Som social entreprenör måste du fundera på vad du kan addera till det, avslutar Stefan Aaröe.


FAKTA

Utveckla din stad
VAD: En digital plattform för idésamarbete kring stora samhällsutmaningar.
FÖR VILKA: Offentliga verksamheter med vilja att involvera invånare eller andra målgrupper i utvecklandet av lösningar på samhällets utmaningar, samt de berörda målgrupperna.
DRIVS AV: Openlab
UTVECKLAD AV: Idea Nation
LÄNK: utveckladinstad.se / developyourcity.se

Projekt i urval:
2018 Alzheimer’s challenge – Roche/Openlab/KI/EIT Health
2018 Flygplansparken i Bredäng – Openlab/Skärholmens stadsdelsförvaltning
2019 Stockholms stad nya miljöprogram för 2020-2023 – Openlab/Stockholms stad
2019 Innovation i offentlig sektor, panelsamtal Gatherfestivalen – Openlab
2019 Verktyg för mångfald och inkludering, workshop – Openlab

Idéslussen – Stockholms stad
Idéinsamlingsplattform för Stockholms stads medarbetare, (pilot). Idéslussen är baserad på Utveckla din stad och drivs av Stockholms stad i samarbete med Openlab, och med finansiering från Vinnova.