Idésam/Openlab challenge accelerator – möt deltagarna

Genom Openlabs idéutvecklingsprogram Idésam/Openlab challenge accelerator får lärare och forskare på Stockholms universitet och Södertörns högskola möjlighet att utveckla idéer baserat på sin forskning eller intresseområde.

I ett program skräddarsytt för Södertörns högskolas och Stockholms universitets personal har lärare och forskare ägnat 6 månader åt utmaningsdriven idéutveckling hos Openlab. I programmet får deltagarna stöd i idéutvecklingsprocessen och insikter om hur de kan göra resultatet relevant för användare på ett sätt som bidrar till att lösa en samhällsutmaning. 

Många av projekten baserar sig på deltagarnas mångåriga erfarenheter av forskning och undervisning inom sitt fält. Genom programmet har deltagarna lotsats att arbeta på nya sätt för att undersöka utmaningen, identifiera användarnas behov och utveckla och testa lösningar.

Möt deltagarna för 2021-22Aron Schoug
Doktorand, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ordna kreativt kaos
En forskningsbaserad workshop som hjälper individer och organisationer att vara kreativa.

 


Hillevi Lenz Taguchi
Professor, Barn och ungdomsvetenskap,
Stockholms Universitet

Kalejdoskopet
En utbildningsplats för förskolans pedagoger och barn där interaktiva konstupplevelser och pedagogik på vetenskaplig grund främjar språkutvecklingenJudit Simon

Universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

SpecPed BackUp
Digitalt kunskapscentrum för praktisk specialpedagogisk kompetens för lärare.Inger Linblad

Lektor i Socialt arbete, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Rum för hållbarhet
Workshopserie för dig som vill diskutera och utveckla strategier för hållbarhet i din yrkesprofession.
I samarbete med Gabriela Maya.Gabriela Maya

Lektor i Engelska, Litteraturvetenskap, Södertörns högskola

Rum för hållbarhet
Workshopserie för dig som vill diskutera och utveckla strategier för hållbarhet i din yrkesprofession.
I samarbete med Inger Linblad.Sofia Ågren

Adjunkt i Socialt arbete, Södertörns högskola

Att bidra till det lokala området genom vardagens arbete
Idén är att mobilisera högskolelärare genom en högskole-pedagogisk kurs för att ge lärare möjlighet att utbyta idéer och utveckla sin undervisning till att kunna interagera med det lokala området, Flemingsberg.


SLUTPRESENTATIONER
25 FEB 2022, 9:00-13:00

Den 25 februari presenterar deltagarna i Idésam/Openlab Challenge Accelerator sina projekt och sin process i programmet. Välkommen!