Kostnadsfri fortbildning till Openlabs partners

Nu har vi goda nyheter för Openlabs partners! 

Från och med våren 2020 kommer 50% av platserna på våra design thinking-kurser för yrkesverksamma att erbjudas kostnadsfritt till anställda hos våra huvudpartners inom offentlig sektor och akademi. Just nu kan du anmäla dig till introduktionskursen i mars eller april samt fördjupningskursen i maj. Du lär dig grunderna i design thinking som metod och tankesätt för att förstå dina användares/målgruppers behov, rama in utmaningen och utveckla idéer som kan testas på målgruppen för återkoppling.

Vi vill genom detta erbjudande ytterligare bidra till vårt uppdrag att stärka innovationskapaciteten i Stockholmsregionen och därigenom öka livskvalitet för invånarna i regionen, säger Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab. För att möta den växande stadens utmaningar och uppfylla målen inom agenda 2030 för en hållbar utveckling krävs flexibla, innovativa och modiga organisationer. Design thinking hjälper till att utveckla tjänster, produkter och metoder utifrån verkliga behov.

Openlabs kurser har de senaste åren vuxit i popularitet bland entreprenörer och privata företag som vill öka innovationstakten i sina organisationer. Som mötesplats för samhällsinnovation vill vi försäkra att offentliga aktörer, med en ibland begränsad budget, har möjlighet att fortbilda personal i ett innovativt och utmaningsdrivet tankesätt med användaren i fokus. Genom en jämn fördelning av kursplatser för aktörer inom kommun, region, akademi och privata aktörer vill vi främja nätverkande, samverkan och samskapande som hjälper till att driva samhällsutvecklingen och utveckla lösningar som kommer invånarna till gagn.

Som anställd hos någon av våra partners (Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Karolinska institutet, Södertörns högskola och Stockholms universitet) anmäler du intresse om kostnadsfri kursplats genom kursanmälningssidan. För övriga deltagare erbjuds kursen till samma pris som tidigare, inkluderande den ordinarie rabatt för anställda hos Openlabs partners.

Kursen Design Thinking Intro hålls den 25 & 27 mars samt 22 & 24 april (två halvdagar) och fördjupningskursen Insigths for Innovation hålls 11 & 15 maj (två heldagar). 

Mer information om kurserna och hur design thinking kan göra dig till en mer kreativ problemlösare hittar du här.

Har du frågor om Openlabs kurser för yrkesverksamma är du välkommen att kontakta prof.courses@openlab.se