Förbättra dina digitala möten – nya kursdatum

Gå Openlabs webbkurser i digital facilitering.

Många av oss har ställt om arbetet, vi arbetar mer hemifrån och har fler digitala möten. Det kräver ny kompetens, och nya arbetssätt. Man kan behöva lära nytt och träna.

Med en kurs i digital facilitering på grund- eller fördjupningsnivå får du möjligheten att utveckla dig som mötesledare för digitala möten och bli en stjärna på att facilitera både strategiska och kreativa workshops på distans.

Grundkurs i digital facilitering
I grundkursen i digital facilitering lär dig att planera, inspirera och leda utspridda och samskapande team. Kursen ger dig råd, tips och tricks om hur du bättre faciliterar effektiva samskapande processer i digitala möten. Kursstart 29 september, fyra kurstillfällen.

>> Anmäl dig till Openlabs webbaserade Grundkurs i digital facilitering

Fördjupningskurs i digital facilitering
För dig med tidigare erfarenhet av digital facilitering och som driver användarcentrerade processer finns vår Fördjupningskurs i digital facilitering. Vi går djupare i digitala designverktyg och mallar som du kan ha nytta av för att leda samskapande möten med utspridda deltagare. Kursstart 24 november, två tillfällen.

>> Anmäl dig till Openlabs webbaserade Fördjupningskurs i digital facilitering

”Det digitala kursformatet fungerade utmärkt! Ett ypperligt exempel på att det faktiskt går att göra det mesta digitalt”

Tidigare kursdeltagare

Under kurserna får du:

  • Lära dig strategier, taktik och best practices inom digitala workshops
  • Lära dig att planera, leda och inspirera i digital miljö.
  • Arbeta med två digitala verktyg: ZOOM för videokonferenser och MURAL för digitala whiteboards.
  • Träna och nätverka i mindre grupper.
  • Övningar för att repetera det du lärt dig mellan kurstillfällena.
  • Verktyg och tips för att efter kursen kunna kurera, initiera, planera och genomföra effektiva samarbetsprocesser online.

Ta tillfället att utveckla dessa efterfrågade kompetenser och stärka ditt självförtroende som digital facilitator! Anmäl dig nu!

>> Grundkurs i digital facilitering
>>
Fördjupningskurs i digital facilitering

Är du intresserad av att gå båda kurserna? Kontakta oss så kan vi diskutera ett paketpris (i mån av plats).