Utmaningar om kultur, äldrevård och platsaktivering i höstens masterkurs

Vi är nu några veckor in på den termin tjugo av Openlabs masterkurs! Om du har följt oss ett tag vet du att det är dags för utmaningspresentationer! Vad det innebär är att offentliga uppdragsgivare introducerar komplexa utmaningar från sina verksamheter som studenterna kommer att skapa lösningar på under den 20 veckor långa masterkursen.

Utmaningarna kommer från Openlabs partners från Stoockholms stad och Region Stockholm och är noggrant utvalda för att passa kurskraven. Denna termins tre utmaningar handlar om vård och service till seniorer, skyltar och information om konst och kultur samt att aktivera ett torg.

Utmaning 1:
seniorer och äldreomsorg

Från Södermalms stadsdelsförvaltning, avdelningen för äldreomsorg, Stockholms stad
– Hur kan Södermalms stadsdel möta det förändrade och ökande behovet av äldreomsorg, med äldres medverkan?

Bakgrunden till utmaningen är att även om den totala befolkningen på Södermalm minskar, växer gruppen som är äldre än 65 år. Den åldersgrupp som ökar mest är 80 år och äldre. Ansvaret för stadsdelsförvaltningens avdelning för äldreomsorg är att tillhandahålla service och omsorg till seniorer, det vill säga personer över 65 år, en mycket varierad grupp både när det gäller hälsa, aktivitetsnivå, önskemål och behov. Utmaningen handlar om att ta reda på ”blivande seniorers och deras familjers förväntningar för att kunna erbjuda uppskattade, träffsäkra och eftertraktade aktiviteter, tjänster, stöd och omsorg som bidrar till ett självständigt liv så länge som möjligt”, enligt utmaningsbeskrivningen.

”Det här är inte bara vår utmaning, det är en utmaning för hela Sverige.” säger Sara från Södermalms stadsdelsförvaltning i sin presentation. ”Jag tror att det här kommer att hjälpa oss mycket! Hur kan vi gå från att fråga seniorerna vad de vill och behöver, till att involvera dem i att skapa det nya?”

Utmaning 2:
skyltar och kultur

Från Stockholms läns museum, Region Stockholm
– Kan vi ta fram en skylt som är lätt att läsa, som berättar om den är skadad och som är snäll mot miljön?

Stockholms läns museum har som uppdrag att uppmärksamma konst och kulturarv från hela Stockholmsregionen. Eftersom Stockholms stad har över 80 museer och utställningshallar fokuserar länsmuseet framför allt på resten av regionen, ett stort område som innefattar både stad till landsbygd. 2018 blev de ett digitalt museum och de strävar efter att vara där människor är, till exempel på sociala medier, men också med hjälp av skyltar vid kulturellt intressanta sevärdheter. ”Minst 700 skyltar har satts upp under 40 år” beskriver utmaningsgivarna. Många av skyltarna har föråldrad information, logotyper och kontaktuppgifter eller är skadade, men det är svårt för museet att veta vilka och var de finns.

En stor fråga är: Vad vill folk ha när det gäller skyltar och information om kulturella sevärdheter?

Ulrika från Stockholms läns museum kallar skyltutmaningen för en av de surdegar som legat i bakhuvudet ganska länge och med hjälp av Openlabs studenter känner de sig redo att lösa det! ”Min förhoppning är att ni kommer på en intressant lösning som vi kan börja med nästa år” säger hon.

Utmaning 3:
tryggt och välkomnande torg

Från Skarpnäck stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
– Hur kan vi göra om Skarpnäcks torg till en trygg, inbjudande, tillgänglig och välkomnande plats?

Skarpnäcks torg är ett ganska litet torg i Skarpnäck i södra Stockholm. För närvarande används torget mest som en passage för pendlare på väg till buss och tunnelbana. Det är omgivet av byggnader och parkeringar och det finns inte mycket grönska. Maria och Henrik från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tror att det finns mer potential än så. Därför vände de sig till de kreativa och innovativa Openlab-studenterna. Skarpnäcks torg är inget farligt område förklarar de, men det är lite avskärmat och har identifierats av lokal polis som en så kallad ”öppen drogscen” där försäljning och användning av narkotika sker offentligt vissa tider på dygnet. De vill förändra torget till en trygg, inbjudande, tillgänglig och välkomnande plats. ”Vilka möjligheter och innovativa sätt att aktivera området skulle vara möjliga?” undrar de.

För att få veta på svaret på vilka innovativa lösningar dessa utmaningar kan ha, föreslår vi att du bokar in datumen för studentens projektpresentationer i din kalender!

I sina halvtidspresentationer, även kallad konceptleverans, den 26 oktober presenterar studenterna en rad möjliga idéer. Den slutliga projektleveransen kommer att ske den 11 januari där ett koncept presenteras tillsammans med användaringsinsikter och överblick av studenternas design thinging-process som lett fram till förslaget.

Om du funderar på att söka till Openlabs masterkurs eller att skicka in en utmaning, då är de publika presentationerna utmärkta möjligheter att förstå vad denna unika kurs, djupt förankrad i verkliga behov, handlar om och hur du kan dra nytta av den!

>> Läs mer om Openlabs masterkurs
>> Se tidigare studentprojekt