Nu startar Idésam 2022

 

Idag drar årets omgång av Openlabs idéutvecklingsprogram – Idésam för forskare och lärare vid Stockholms Universitet och Södertörns högskola igång. Programmet erbjuder stöd för att lösa samhällsutmaningar och utveckla sociala innovationer.

 

Deltagarna i programmet kommer utgå från en vald utmaning och idé och lära sig att använda design thinking-metodiken i sina projekt för att arbeta utmaningsdrivet, användarcentrerat och experimenterande.

 

Programmet uppmuntrar deltagarna att lära nytt och ompröva sina idéer, utbyta erfarenheter och inspireras av andra. Idéerna som deltagarna tar med sig in i programmet kommer att utvecklas genom flera iterationer och tester mot målgrupper och andra intressenter.

Årets deltagare kommer att arbeta med följande utmaningar under hösten:

  • Öka kompetens och samverkan mellan relevanta samhällsaktörer i ett brottsbekämpande syfte.
  • Utveckla den matematikdidaktiska kompetensen hos matematiklärare samt blivande matematiklärare så att fler elever ska kunna lämna grundskolan med fullständiga betyg.
  • Utveckla ett effektivt och lättanvänt digitalt redskap som underlättar användandet av den kvalitativa forskningsmetoden.
  • Stötta inkludering av barn & ungdomar och bredda samtalet i kontakt med socialtjänsten.
  • Öka studenters användning av effektiva studietekniker.

 

 

Vi ser fram emot att följa deltagarnas process och lyssna på deras slutprestationer den 9 december!

Illustration: Adrian Faber