Nytt program ska ge hållbara affärsmöjligheter för SMEs – Call to Action

Små och medelstora företag besitter en stor potential när det kommer till innovation och att påverka samhällets hållbara utveckling. Men hur går man till väga som mindre företag för att utveckla affärsstrategier för hållbara innovationer?

Call to action, innovationsprogram för hållbar affärsutveckling och innovation

Openlab med samarbetspartners lanserar under hösten ett helt nytt och kostnadsfritt innovationsprogram för små och medelstora företag. Programmet Call to Action ger företagen stöd för att utveckla affärsmöjligheter kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Deltagarna får samtidigt ett vidgat nätverk till några av Stockholms främsta innovationsmiljöer, rådgivning från experter med erfarenhet från global utveckling samt möjlighet att samverka med studenter och lärare på KTH och universitet i Afrika. 

Ansökningar till första fasen i programmet, med start i september 2020, tas emot till och med 31 augusti.

Programmet Call to Action koordineras av Openlab inom ramen för projektet Frontrunners for sustainable innovation (ERUF) och genomförs i samverkan med KTH Global Development Hub, KTH Näringslivssamverkan och kommunikation, Kista Science City och Södertälje Science Park samt United Nations Development Programme (UNDP).

>> Skicka in din ansökan!