Se Openlab på Global Design Thinking Alliance Spotlight

Under tio års tid har vi på Openlab använt design thinking som en metod och ett förhållningssätt för att utveckla kreativa och innovativa lösningar på samhällsutmaningar inom Stockholmsregionen.

I detta webbinarie, arrangerat av Global Design Thinking Alliance, delar vi med oss av våra erfarenheter – både framgångshistorier men också utmaningar – kring hur design thinking kan tillämpas och vad det ger för effekt i offentlig sektor, framförallt i samverkan mellan offentlig sektor och akademin.

Lyssna på samtalet mellan Uli Weinberg (chef för School of Design Thinking, Hasso-Plattner-Institute), Openlabs verksamhetschef Ivar Björkman och masterkurslärare Jens Hemphälä, samt Maria Stockhaus från SÖS Innovation!